Du er her:
Sakprosatekster i kronologisk orden
Tekster med usikker datering er sortert på sist tenkelige dato.
 
TittelKategoriÅr
EN DRØMdiverse1841
NORSK STILEBOGdiverse1848
FANGEN PAA AGERSHUUSdiverse1850
HOLBERGS POLITISKE KANDESTØBERartikkel1851
BEMÆRKNINGER ANGAAENDE OPSATSEN «OM SAMFUNDSBLADET»artikkel1851
KORTFATTET OVERSIGT OVER SAMFUNDETS HISTORIEartikkel1851
OM SAMFUNDSTHEATRETartikkel1851
ASYLET PAA GRØNLANDartikkel1851
PROFESSOR WELHAVEN OM PALUDAN‐MÜLLERS MYTHOLOGISKE DIGTEartikkel1851
«HAARPIDSK OG KAARDE», SKUESPIL I 5 AKTER AF K. GUTZKOWartikkel1851
OM SAMFUNDSBIBLIOTHEKETartikkel1851
«WILHELM TELL»artikkel1851
«EN BLASERET HERRE»artikkel1851
HANDLINGER OG TRÆK AF STORTHINGETartikkel1851
OPERAartikkel1851
NATVIG OG IRONIENartikkel1851
BIDRAG TIL SVINESLÆGTENS KARAKTERISTIK, M. M.artikkel1851
«HULDRENS HJEM,» ORIGINALT SKUESPIL I TRE AKTER MED SANGE OG CHORartikkel1851
GODTKJØBSARTIKLERartikkel1851
ETPAR FORSLAGartikkel1851
HANDLINGER OG TRÆK AF STORTHINGETartikkel1851
BRODERLANDETS SERVILE PRESSEartikkel1851
STORTHINGS‐SAGAartikkel1851
HATTEMAGERFEIDEN PAA RINGERIKEartikkel1851
STORTHINGS‐SAGAartikkel1851
STORTHINGS‐SAGAartikkel1851
STORTHINGS‐SAGAartikkel1851
BERGEN DEN 22de OKTOBERartikkel1851
NOGLE BEMÆRKNINGER FREMKALDTE VED P. J. STUB’S THEATEROPSATSERartikkel1851
POUL STUB SOM DRAMATISK KRITIKERartikkel1851
HVORLUNDE MAGISTER STUB BLEV SPARKET UD AF BERG. BL.artikkel1851
C. P. RIIS og H. Ø. BLOMartikkel1852
H. Ø. BLOM. – «TORDENSKJOLD»artikkel1852
HR. MANTZIUS’S DRAMATISKE FOREDRAGartikkel1853
JFR. ANNE DORTHEA FREYMANNartikkel1853
SHAKSPEARES «HAMLET»artikkel1855
OM KJÆMPEVISEN OG DENS BETYDNING FOR KUNSTPOESIENartikkel1857
«THYRE BOLØXE OG HERREMANDEN»artikkel1857
«EN LANDSBYHISTORIE»artikkel1857
ANTON WILHELM WIEHEartikkel1857
«LORD WILLIAM RUSSELL»artikkel1857
EN BRUDEVIELSEartikkel1858
«GUDBRANDSDØLERNE»artikkel1858
ET TRÆK AF CHRISTIANIA DANSKE THEATERS BESTYRELSEartikkel1858
ENDNU ET INDLÆG I THEATERSAGENartikkel1858
FORELØBIG SLUTNINGSBEMÆRKNINGartikkel1858
GUIZOTS MEMOIRERartikkel1858
DANDSERINDERNE HEALEYartikkel1859
CHRISTIANIA NORSKE THEATERartikkel1859
«RIDEKNÆGTEN»artikkel1859
FISKERE I HAVSNØDartikkel1859
«FORTÆLLINGER AF DR. H.» OG «DANSKE LANDSBYHISTORIER»artikkel1860
VALDEMAR KRONES UNGDOMSHISTORIEartikkel1860
DET NORSKE THEATERartikkel1860
DE TO THEATRE I CHRISTIANIAartikkel1861
BALTZAR BOGISLAUS VON PLATENartikkel1861
LIDT, MEN NOK OM THEATERAFHANDLINGEN I CHRISTIANIAPOSTENartikkel1861
CHRISTIANIAPOSTENS SPALTEPROVIANTERINGartikkel1861
I DET FORLØBNE SPILLEAARartikkel1861
FORTÆLLINGER AF KLAUS GROTHartikkel1861
DAGBOK OG FOLKESAGNdiverse1862
PARTI FRA ELSTAD I GUDBRANDSDALENartikkel1862
OGSAA OM THEATERKRISENartikkel1862
THEATERKRISENartikkel1862
DEN FORESTAAENDE THEATERSÆSONartikkel1862
DER GIVES EN HEL STOR KLASSE AF THEATERSTYKKERartikkel1862
AT VOR TID ER REALISTISKartikkel1862
NORSKE SAGNartikkel1862
FRA VESTNÆSartikkel1862
CHRISTIANIA THEATERS REPERTOIREartikkel1862
CHRISTIANIA THEATERartikkel1862
VED BRÆHEIMSVANDET I NORDFJORDartikkel1862
THEATERKOMMITTEENS INDSTILLINGartikkel1862
«SEE TIDEN AN»artikkel1862
SIGURD SLEMBEartikkel1862
FORTÆLLINGER AF MAGDALENE THORESENartikkel1863
«HUUSLÆREREN»artikkel1863
DEN FORSTÆRKEDE KOMMITTEEartikkel1863
NORDISK UNIVERSITETSTIDSKRIFTartikkel1863
«EYSTEIN MEYLA»artikkel1863
FANARAAKENartikkel1863
KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADETartikkel1865
ABYDOSdiverse1869–70
SIGURD JORSALAFARERdiverse1870
TALE TIL STUDENTENES FANETOG I KRISTIANIA 10. SEPTEMBER 1874tale1874
NY TEATERBYGNINGartikkelteat
FORSLAGET OM BIBLIOTHEKARENartikkel1879
DEN NYESTE TIDS NATURFORSKEREdiverse1881
DET UORGANISKE KOMMER FØRSTdiverse1881
DET FULDFÆRDIGE MENNESKEdiverse1881
LYKKEN VED ARBEJDETdiverse1881
BARNDOMSMINNERdiverse1881
TALE TIL ARBEIDERNES FANETOG I TRONDHEIM 14. JUNI 1885tale1885
TALER I STUDENTERSAMFUNDET I KØBENHAVN 3. OKTOBER 1885tale1885
TALE VED FEST I BERLIN 11. JANUAR 1887tale1887
TALE VED FEST I STOCKHOLM 24. SEPTEMBER 1887tale1887
HERMED VIL MIN OMGANGdiverse1890
TALE I DEN LITERÆRE FORENING I MÜNCHEN 8. MARS 1891tale1891
TALE VED FORFATTERNES FEST I WIEN 11. APRIL 1891tale1891
TALE VED JOURNALIST‐ OG FORFATTERFEST I WIEN 18. APRIL 1891tale1891
TALE VED MOTTAGELSE I BUDAPEST 21. APRIL 1891tale1891
TALE VED FEST I VIGADÓ I BUDAPEST 22. APRIL 1891tale1891
TALE I RESTAURANT REUTTER I BUDAPEST 23. APRIL 1891tale1891
TALE VED FEST I TIVOLI 14. SEPTEMBER 1891tale1891
FORORD TIL SAMLEDE VÆRKERdiverse1898
TALE TIL STUDENTENES FAKKELTOG I KRISTIANIA 22. MARS 1898tale1898
TALE VED FESTMIDDAG I KRISTIANIA 23. MARS 1898tale1898
TALE TIL STUDENTENES FAKKELTOG I KØBENHAVN 31. MARS 1898tale1898
TALE VED FESTMIDDAG I KØBENHAVN 1. APRIL 1898tale1898
TALE VED FEST I KVINDELIG LÆSEFORENING I KØBENHAVN 2. APRIL 1898tale1898
TALE TIL STUDENTENE I LUND 6. APRIL 1898tale1898
TALE VED SVENSK FORFATTERFORENINGS MIDDAG I STOCKHOLM 11. APRIL 1898tale1898
TALE VED STOCKHOLMS STADS FEST 13. APRIL 1898tale1898
TALE VED «DAMERNAS FEST» I STOCKHOLM 16. APRIL 1898tale1898
TALE VED NORSK KVINDESAGSFORENINGS FEST I KRISTIANIA 26. MAI 1898tale1898