Søk i Ibsens skrifter
Begrens søket til : Skuespill Brev Dikt Sakprosa Varia

Søkefiltre

 • Skuespill
  Begrens søket til:
  Catilina 1850
  Kæmpehøien 1850
  Rypen i Justedal
  Norma
  Sancthansnatten
  Kæmpehøien 1854
  Gildet på Solhoug 1856
  Fru Inger til Østeraad 1857
  Olaf Liljekrans 1857
  Hærmændene paa Helgeland 1858
  Fjeldfuglen
  Svanhild
  Kjærlighedens komedie
  Kongs-emnerne
  [Episk Brand]
  Brand
  Peer Gynt
  De unges forbund
  Keiser og Gallilæer
  Fru Inger til Østråt 1874
  Catalina 1875
  Samfundets støtter
  Olaf Liljekrans 1877/78
  Et dukkehjem
  Gengangere
  En Folkefiende
  Gildet på Solhaug 1883
  Vildanden
  Hvide heste
  Rosmersholm
  Fruen fra havet
  Hedda Gabler
  Bygmester Solness
  Hærmændene på Helgeland 1893
  Lille Eyolf
  Jon Gabriel Borkman
  Når vi døde vågner
  Olaf Liljekrans 1902
  Hovedtekst Alle vitner
 • Brev
  Søkealternativer for brevtekster
  Søk på dato
  Fra og med:
  Til og med:
  Søk etter personer og institusjoner
  Mottaker:
  Omtalt:
 • Dikt
  Søkealternativer for dikttekster
  Begrens søket til:
  Digte
  Blandede digtninger
  Dikt utenfor samling
 • Sakprosa
  Søkealternativer for sakprosatekster
  Begrens søket til:
  Taler
  Artikler
  Diverse
Søkeveiledning
Velg hva slags teksttype du vil søke innenfor – du kan sette ett eller flere kryss. Avhengig av teksttype får du flere avgrensningsmuligheter.
Søk etter enkeltord. Vær oppmerksom på at søkeordene må skrives slik Ibsen skrev dem: «pibe», ikke «pipe». Det tas ikke hensyn til om bokstavene er store eller små. Søkeordene kan høyretrunkeres (.*), det vil si at du søker etter første del av ordet. Søker du etter «pibe*» får du treff på både «pibe», «piben» og «piberne».
Søk etter flere ord. Hvis du vil søke etter en tekststreng (ord som følger etter hverandre), skal du sette ordene innenfor anførselstegn: "sig selv". Hvis du søker etter ordene uten anførselstegn rundt, søkes det etter ordene hver for seg, og du får treff på alle tekststeder med både 'sig' og 'selv'.
Blankt søkefelt. For søk i brev kan søkefeltet være blankt – da får du opp alle tekstene du har avgrenset til, for eksempel alle brevene til angitt mottaker innenfor et angitt tidsrom.