Om brevene
I brevsamlingen inngår alle kjente brev skrevet av Ibsen, i underkant av 2400 brev. Han skrev brev til kjente personer som Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie, Camilla Collett, Herman Bang og Georg og Edvard Brandes.