Du er her:
Rettelser og tillegg
Oversikt over endringer i nye versjoner av den digitale utgaven, samt over feil og mangler i bokutgaven som er rettet eller lagt til i den digitale utgaven.
Tidligere versjoner
Versjon 1.2 - lansert 24.06.2016
Brev
  Nye brev
 • Richard Kierulf 19/10 1873
 • Richard Kierulf 30/7 1876
  Endringer i tekstgrunnlag for brev
 • Joachim Gamborg 31/9 1860: original (tidligere: kopi av original)
 • Jonas Lie udatert [10 1885]: fullstendig brevtekst (tidligere: underskriften med brevtekst på baksiden var klippet bort)
 • Carl Snoilsky 7/1 1887: original (tidligere: avskrift ved Kungliga bibliotek i Stockholm)
 • Marie von Borch 22/4 1887: original (tidligere: fotokopi av utdrag i engelsk oversettelse ved Nasjonalbiblioteket i Oslo)
  Tekstrettelser
 • Frøken Rye 30/4 1884: Cocumella > Cocûmella
 • William Archer 18/12 1898: £: > £
  Rettelser i kommentarer
 • De unges Forbund: kommentar til «Guld-Mads» i rolleliste og replikk - fjernet opplysning om at modellen for Daniel Hejre-skikkelsen ifølge Mosfjeld kan ha vært Andreas Bloms far (Mosfjeld 1949, 223)
  Personregister
 • Frans [Theodor] Hedberg: fjernet opplysning om at han oversatte Hedda Gabler til svensk for en oppsetning på Svenska Teatern 19/2 1891. Det var sønnen Tor Hedberg som oversatte stykket, jf. Rep.base.
Varia
  Nye tekster
 • 7 nye hilsener og dedikasjoner er lagt ut
 • 62 tekster er transkribert, deriblant Ibsens Latinske Extemporal-Stile (1848)
 • 21 nye faksimiler er lagt ut
Versjon 1.1 - lansert 26.06.2015
Dikt
  Alle dikt > Enkeltdikt
 • Kategorien 'Alle dikt' er endret til 'Enkeltdikt'. Denne inneholder dikt som er publisert utenom diktsamlingene, i aviser, tidsskrift og småtrykk. Den tidligere kategorien 'Alle dikt' inneholdt også diktene i diktsamlingene Blandede Digtninger og Digte.
 • Metrisk visning er tilgjengelig for dikt i diktsamlinger også, ikke bare for enkeltdikt
 • Innledning til Digte, utgivelseshistorie: utgivelsesår for 7. opplag av Digte er rettet fra 1895 til 1896
Brev
  Nye brev
 • Daniel C. Danielssen 18/11 1857
 • Daniel C. Danielssen 26/2 1875
 • Francis Hagerup [16/6 1877]
 • Morten Müller 3/4 1880
 • Frøken Rye 30/4 1884
 • Ukjent mottager 18/1 1887
 • Oswald Schmidt 7/4 1887
 • Philipp Schweitzer 10/3 1889
 • Carl Bertrand 9/10 1889
 • Emma Klingenfeld 28/6 1890
 • Henry van Kervel Heyerdahl 19/10 1891
 • Julius Jacobsen 21/8 1892
 • Wilhelm Bölsche 23/9 1893
 • Ola Thommessen 31/12 1893
 • William Archer 16/4 1894
 • Eric Bertilson Lilliehöök 20/5 1896
 • Leopold Adler 26/12 1896
 • Ukjent mottager 2/12 1898
 • Julius Iversen 15/12 1899
 • Minda Ramm 24/10 1896
 • Morten Müller 1/2 1900
 • Fredrik Garmann [oktober 1900]
  Nye konvolutter
 • Jonas Collin 21/10 1867
 • Jonas Lie 25/5 1879
 • Marcus Grønvold 27/6 1879
 • Fredrik Smitt 31/12 1890
 • William Archer 18/12 1898
  Endringer i tekstgrunnlag for brev
 • Ludvig Lund 11/4 1872: original (tidligere tekstgrunnlag: HU 17)
 • Otto Borchsenius 28/1 1882: original (tidligere tekstgrunnlag: avskrift, som fortsatt er tekstgrunnlag for konvolutt)
 • Fredrik Smitt 31/12 1890: original
 • Eleonore von den Steinen 20/6 1891: original
  Oppdateringer i brev
 • Brev til Jonas Collin 21.10.1867 (konvolutt): herr > Herr, Adr: tilføyd, Copenhaghen > Copenaghen
Versjon 1.0 - lansert 04.04.2014
I oversikten er alle typer feil i Ibsen-tekster og sakfeil i utgavetekst (innledninger og kommentarer til Ibsen-tekster) ført opp. Trykkfeil i utgavetekst er rettet stilltiende. Feil i bokutgaven som ikke angår den digitale utgaven er ikke ført opp.
Dramaer
  Catilina, 1. versjon
 • 1k, s. 64: Gyropædi > Cyropædi
 • 1k, s. 61: NBO Ms.4º 1107–1124 > NBO Ms.4º 1107–19
 • 1k, s. 238: Oehlenscläger > Oehlenschläger
  Gildet paa Solhoug, 1. versjon
 • 2k, s. 35: brev til Theaterforeningen ved Johan Bøgh 28. oktober 1876 > ... 20. oktober 1876
  Gildet paa Solhoug, 2. versjon
 • 2t, s. 98: en af handling betitlet > en afhandling betitlet
  Olaf Liljekrans, 1. versjon
 • 2t, s. 262: Edering: Hilde Bøe strykes
 • 2k, s. 347: Etter «Dette er ikke vers, men lyrisk prosa med innlagte rim (her gjengitt i kursiv).» tilføyes: «(Linjene kan imidlertid også leses som vers, jf. fotnote s. 184 i Fafner 2007.)»
  Olaf Liljekrans, 2. versjon
 • 2t, s. 424: Edering: Hilde Bøe og Ståle Dingstad strykes, Ellen Nessheim Wiger legges til
  Olaf Liljekrans, 3. versjon
 • 2t, s. 614: tilføyd «er» på l.3 skal stå over «har», ikke over «jeg»
  Fru Inger til Østråt, 2. versjon
 • 3k, s. 117: brev til Ludvig Josephson 7. januar 1875 > ... 4. januar 1875
  Kjærlighedens Komedie
 • 4k, s. 92: brev av 18. juni 1899 til Halvorsen > ... 18. juni 1889 ...
 • 4k, s. 128: NBO Ms.4° 1934 > NBO Ms.4° 1394
  De unges Forbund
 • 6k, s. 56: Carl Rosenbergs positive bokanmeldelse 13. januar 1870 > Carl Rosenbergs positive bokanmeldelse i Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur, 1869
  Kejser og Galilæer
 • 6k, s. 276: FU 5 1898 > FU 5 1899
  Peer Gynt
 • 5k, s. 624: Manuskriptbeskrivelse av trykkmanuskriptet (KBK Collin 262, 4°, I.2), punkt om papir: Siden måler 199 x 242 mm (ikke 199 x 42 mm)
  Samfundets støtter
 • 7k, s. 78: Manuskriptbeskrivelse av notater og arbeidsmanuskripter (NBO Ms.4° 1112), under Mengde, struktur og rekkefølge: (1910), (ikke (ukjent år, men før 1919))
  Et dukkehjem
 • 7k, s. 246: Oppførelser fra Ibsens levetid: Stadttheater Flensburg (ikke Fleensburg Stadttheater), Helene Schneider (ikke Hedewig Niemann-Raabe)
 • 7k, s. 278: Manuskriptbeskrivelse av arbeidsmanuskriptene NBO Ms.4° 1113 a-g, punkt om mengde, struktur, rekkefølge: manuskriptet er fra 1910 (tidligere opplysning: ukjent år, men før 1919)
  Gengangere
 • 7k, s. 436 (Innledning til stykket): Brev til Schandorph 6. januar 1882 (ikke 1881)
 • 7k, s. 460, 461, 462 (to forekomster), 463, 471, 473 (Oppførelser til stykket): Helsingborg (ikke Helsingfors)
 • 7k, s. 497 (Manuskriptbeskrivelse av arbeidsmanuskriptet NBO Ms.4° 1114, punkt om innhold og genetisk status): manuskriptet er fra 1910 (tidligere opplysning: ukjent år, men før 1919)
  Vildanden
 • 8k, s. 81 (to forekomster) (Manuskriptbeskrivelse): Ms.4° 1944 > Ms.8° 1944
 • 8k, s. 91 (Manuskriptbeskrivelse): (Ms. 4° 1944c og f) > (Ms.8° 1944c og f)
 • 8k, s. 93 (Manuskriptbeskrivelse): (Ms.4° 1944c og e) > (Ms.8° 1944c og e)
  Fruen fra havet
 • 8k, s. 438 (Innledning til stykket): av HIS datert [november 1886] > av HIS datert [november 1888]
 • 8k, s. 492 (Manuskriptbeskrivelse): BL. 56 > BL. 5-6
 • 8k, s. 502 (Manuskriptbeskrivelse): BL. 910, 1215 > BL. 9-10, 12-15
  Bygmester Solness
 • 9t, s. 308: Det var prisen for den lykken ... > Det var prisen for den lykken ...
 • 9t, s. 365: Det måtte vel snarere være Dem, jeg skulde takke ... > Det måtte vel snarere være Dem, jeg skulde takke ...
 • 9k, s. 254: (dvs. arbeidsmanuskriptet NBO Ms.8° 808) > (dvs. arbeidsmanuskriptet NBO Ms.4° 1292)
 • 9k, s. 295: Teksten inngår derfor i utgavens prosaavdeling (HIS 16) > Teksten inngår derfor i utgavens avdeling med øvrige tekster (varia)
  Lille Eyolf
 • 9k, s. 402 (Innledning): 3. desember > 7. desember
 • 9k, s. 413 (Innledning): Johanna Vogt > Nils Collett Vogt
  John Gabriel Borkman
 • 10k, s. 40: ... telegram om kvelden 29. desember, ... > ... telegram om kvelden 30. desember, ...
Dikt
 • 11k, s. 43: som den planlagte samlingen > som del av den planlagte samlingen
 • 11k, s. 53: «Ja, vi elsker» > «Ja, vi elsker!»
 • 11k, s. 505 («Til den eneste»): Diktet ble ikke trykt i Ibsens levetid > Diktet ble trykt i K&E 1 (1904).
 • 11k, s. 522: to af Norges Sønner] sannsynligvis Henrik Anker Bjerregaard (1792-1842) og Maurits Hansen (1794-1842), som i samtiden ble regnet som de største norske diktere før Wergeland og Welhaven. En annen mulighet er at Ibsen her sikter til Bjerregaard og Claus Pavel Riis. Riis' populære syngespill Til Sæters : dramatisk Idyl med Sange fra 1850 hentet stoffet fra norsk bondemiljø. > to af Norges Sønner] forfatteren av Fjeldeventyret, Henrik Anker Bjerregaard (1792-1842) og komponisten Waldemar Thrane (1790-1828), som hadde satt musikk til stykket.
 • 11k, s. 528: ... i Illustreret Nyhedsblad 19. mai 1865 > ... i Illustreret Nyhedsblad 19. mai 1861
 • 11k, s. 703: Sist i kommentaren til «barbaries» er følgende tilføyd: Her en sannsynlig allusjon til Holbergs komedie Jacob von Tyboe III, 4, der den lærde pedanten Tychonius presenterer seg som en av Lucilias tre friere. For å imponere sin kommende svigermor Leonora utbrer han seg om den lærde verdens forfall. Tychonius anser nå tilstanden blant studenter og akademikere så slett at han «frygter for et Barbaries igien» (Holberg 1915, b. 3, 325)
 • 11k, s. 726: «Kronprindsesse Louise», som førte ham til København (Edvardsen 2003, 83) > «Kronprindsesse Louise», som hadde avgang fra Drøbak kl. 07.00 om morgenen lørdag 2. april 1864. Underveis anløp båten Horten, Moss, Vallø, Fredriksvern, Göteborg og Helsingør (Heggelund Dahl 2001, 75)
 • 11k, s. 763: Skrevet i Roma mens Ibsen arbeidet med samling og ferdigstillelse av materialet til Digte (Halvorsen 1901, 43) > Skrevet tidlig i 1871 mens Ibsen arbeidet med samling og ferdigstillelse av materialet til Digte
 • 11k, s. 820: Hilarius Bogbionder > Hilarius Bogbinder
Sakprosa
 • 16k, s. 94: «datert 2. februar 1848» > «datert 3. februar 1848»
Rettelser og suppleringer i brevmaterialet, bind 12-15
  Supplement til HIS 12-14, trykket i HIS 15:
 • Ukjent mottager 4/11 1862
 • Illustreret Nyhedsblad 19/6 1865
 • Harald Thaulow 16/5 1866
 • Kirke- og undervisningsdepartementet 24/7 1866 (erstatter brev med samme dato i HIS 12)
 • Julie Kierulff 29/1 1867
 • Sophie Adlersparre [1871/72]
 • Ukjente mottagere [3/9 1873]
 • Theodor Kjerulf 21/9 1874
 • Ukjent mottager [1874/75]
 • Marcus Grønvold [1874/75]
 • Deutsche Genossenschaft dramatischer Autoren und Componisten 8/12 1877
 • Oswald Schmidt [fr 6/4 1878]
 • Laurits Stenersen 8/12 1878
 • Cecilie Abrahams [1878/79]
 • Wilhelm Lange 21/11 1879
 • Ukjent mottager [1879]
 • Andrea Barbaro [1883]
 • Ingeborg Aas [1/3 1885]
 • Maximilian Schmidt 25/2 1888 (deler av brevet trykt i HIS 12)
 • Fritz Witte-Wild 13/11 1888
I den digitale utgaven er brevene på listen over lagt inn der de hører hjemme i den kronologiske rekkefølgen.
  Brev kommet til i 2010 og 2011 (etter bokutgaven HIS 12-15):
 • Daniel C. Danielsen 18/11 1857
 • Daniel C. Danielsen 26/2 1875
 • Ukjent 18/1 1887
 • Philipp Schweitzer 10/3 1889
 • Emma Klingenfeld 28/6 1890
 • Ola Thommesen 31/12 1893
 • William Archer 16/4 1894
 • Eric Bertilson Lilliehöök 20/5 1896
 • Ukjent 2/12 1898
 • Jul. Iversen 15/12 1899
Brevene på listen over vil bli innlemmet i den digitale utgaven så fort som mulig.
  Følgende brev er tatt ut av brevmaterialet:
 • Frederikke Jensen (g. Nielsen) [2/1 1856] (skrevet av Magdalene Thoresen, ikke H. Ibsen)
  For følgende brev er det lagt til konvolutt (og manuskriptbeskrivelse):
 • Jonas Collin 21/10 1867
 • Jonas Lie 25/5 1879
 • Marcus Grønvold 27/6 1879
  For følgende brev er tekstgrunnlag (og manuskriptbeskrivelse) endret:
 • Estance Steen 2/1 1857
 • Ludvig Lund 11/4 1872
 • Ukjent mottager 4/12 1873
 • Olinus Nyhuus 3/5 1874
 • Nils Lund 5/8 1877
 • Lüdvig Gröbner 31/7 1886
 • Lüdvig Gröbner 13/10 1890
  Følgende feil i bokutgaven er rettet i den digitale utgaven:
 • HIS 12, s. 59, l. 3: Min > min
 • HIS 12, s. 59, l. 15: Vemodsfuldt > Veemodsfuldt
 • HIS 12, s. 59, l. 16: ensomme > eensomme
 • HIS 12, s. 59, l. 18: med > som
 • HIS 12, s. 130, l. 20: vor Tybo > von Tybo
 • HIS 12, s. 522, l. 30: bymusem > bymuseum
 • HIS 12, s. 523, l. 14: bymusem > bymuseum
 • HIS 12, s. 630, l. 5-6: ... København; mottatt i 1905 som gave fra Jonas Collin. > ... København; den Collinske Brevsamling ble mottatt i 1905 som gave fra Benedicte Collin (Petersen 1943, 35-36).
 • HIS 12k, s. 150, l. 4-5: kommentarer til «barbaries» er endret til: det latinske substantiv (ved siden av barbaria) for barbari 'villhet, råskap, grusomhet'. Ordet var forutsetningsvis i enhver artianers aktive ordforråd frem til 1869, da en ny lov om høyere almenskoler reduserte kravene til artianernes latinpensum. Her en sannsynlig allusjon til Holbergs komedie Jacob von Tyboe III, 4, der den lærde pedanten Tychonius presenterer seg som en av Lucilias tre friere. For å imponere sin kommende svigermor Leonora utbrer han seg om den lærde verdens forfall. Tychonius anser nå tilstanden blant studenter og akademikere så slett at han «frygter for et Barbaries igien» (Holberg 1915, b. 3, 325)
 • HIS 12k, s. 449, l. 5: Collet > Colet
 • HIS 12k, s. 645, l. 31: Bætzman > Bætzmann
 • HIS 12k, s. 648, l. 10: Ciceros dødsår 46 f.Kr. er galt, Cicero døde 43 f.Kr.
 • HIS 12k, s. 663, l. 13: 1808/09 er angitt som fødselsår for Hans Gundorph, han var født 25.09.1808.
 • HIS 12k, s. 752, l. 8: Under Karl 15. er det nevnt at sangen «Hilsen til hans Kongelige Høihed Vicekongen» ble fremsagt 22. juli 1852. Korrekt årstall er 1856.
 • HIS 12k, s. 761, l. 10: Det er angitt at Hedvig Stousland var født 1832, men hun var født 15.11.1831.
 • HIS 12k, s. 847, l. 14: Collet > Colet
 • HIS 12k: De unges Forbund ble ikke, som opprinnelig planlagt, trykt som manuskript. 12k beskriver dette forholdet stort sett korrekt, men det er blitt hengende igjen gale opplysninger tre steder: s. 407, 425 og 435.
 • HIS 12k, s. 575. l. 8: de tre omtalte diktene må være «Terje Vigen», «På vidderne» og «Ballonbrev til en svensk dame»
 • HIS 12k, s. 578, l. 13: diktene som ble sendt Hegel 31. januar var de som står på legg 1-4 i trykkms. (legg 1: «Spillemænd», «Kong Håkons gildehal», «Byggeplaner», «Markblomster og potteplanter», «En fuglevise», «På Akershus», «Ederfuglen», «Med en vandlilje» (begynnelsen), legg 2: [«Med en vandlilje»] (slutten), «Fugl og fuglefænger», «Bergmanden», «Min unge vin», «Lysræd», «Kløften», «Højfjeldsliv», «På sangertog» (begynnelsen), legg 3: [«På sangertog»] (slutten), «En svane», «4de Juli 1859», «Skolehuset», «Folkesorg», «Til thingmændene» (begynnelsen), legg 4: [«Til thingmændene»](slutten), «Til de genlevende», «Til professor Schweigaard», «Stormsvalen», «Stambogsrim», «Åbent brev», «Fredrik den syvendes minde» (begynnelsen)
 • HIS 12k, s. 585, l. 4: de to diktene skal være «Ved Port Said» og «Brændte Skibe»
 • HIS 13, s. 559. 20: Nygaard > Nyegaard
 • HIS 13, s. 564, l. 14-15: På de øvrige sidene i dobbeltbladet står liste over påtenkte dikt til Nye digte (s. 1), ... > På de øvrige sidene i dobbeltbladet står liste over Nye digte (gjelder annen utgave av Digte, 1875) (s. 1), ...
 • HIS 13, s. 579, l. 26: som gave fra Jonas Collin > som gave fra Benedicte Collin (Petersen 1943, 35-36)
 • HIS 13, s. 599, l. 13: mottatt (ukjent år) fra en Woxen > mottatt i 1921 som en del av Jacob Woxens autografsamling
 • HIS 13, s. 625, l. 22: mottatt i 1957 fra Halvdan Koht > mottatt i 1956 som gave fra Halvdan Koht
 • HIS 13, s. 641, l. 6-7: mottatt i 1957 fra Halvdan Koht > mottatt i 1956 som gave fra Halvdan Koht
 • HIS 13, s. 717, l. 7-9: ... Nasjonalbiblioteket, Oslo; kjøpt i 1868-69 fra Ibsens arvinger. Det var ... av Halvdan Koht > ... Nasjonalbiblioteket, Oslo; mottatt i 1956 som gave fra Halvdan Koht
 • HIS 13, s. 718-19: ... Nasjonalbiblioteket, Oslo; kjøpt i 1868-69 fra Ibsens arvinger. Det var ... av Halvdan Koht > ... Nasjonalbiblioteket, Oslo; mottatt i 1956 som gave fra Halvdan Koht
 • HIS 13, s. 730, l. 1: mottatt i 1957 fra Halvdan Koht > mottatt i 1956 som gave fra Halvdan Koht, som hadde fått det av Erik Lie
 • HIS 13, s. 748, l. 17: geistlige > geistige
 • HIS 13, s. 748, l. 18: det Kunst > der Kunst
 • HIS 13, s. 717, l. 8-9: tilhører Nasjonalbiblioteket, Oslo; kjøpt i 1968-69 fra Ibsens arvinger. Det var i 1956 innlevert til biblioteket av Halvdan Koht. > tilhører Nasjonalbiblioteket, Oslo; mottatt i 1956 som gave fra Halvdan Koht.
 • HIS 13, s. 719, l. 1: tilhører Nasjonalbiblioteket, Oslo; kjøpt i 1968-69 fra Ibsens arvinger. Det var i 1956 innlevert til biblioteket av Halvdan Koht. > tilhører Nasjonalbiblioteket, Oslo; mottatt i 1956 som gave fra Halvdan Koht.
 • HIS 13k, s. 509, l. 18: 19. august > 20. august
 • HIS 13k, s. 385, l. 26: Det tredje er ikke kjent. > Det tredje er sannsynligvis Nordens Signaler, som befant seg blant Brandes' papirer sammen med de to øvrige diktene og nå ligger sammen med disse i KBK NKS 3557, 4.
 • HIS 13k, s. 391, l. 15-18: sannsynligvis ikke sendt ... 8. juni 1875 > kan ha vært Nordens Signaler, som befant seg blant Brandes' papirer sammen med de to øvrige diktene og nå ligger sammen med disse i KBK NKS 3557, 4
 • HIS 14, s. 48-49 og s. 616-17, brev til Valfrid Vasenius, Ida Aalberg og Marcus og Bernt Grønvold: antatt datering 9. juli 1880 er endret til 7. juli 1880
 • HIS 14, s. 595, l. 11-12: (Skriftbildet er fiolett også i brevene 27.desember 1871 - 6.mars og 24.april 1872, se HIS 13, 546-54.) > (Skriftbildet er fiolett også i de fleste av de undersøkte brevene 2. juli - 10. oktober 1870 og i alle 2. november 1870 - 25. februar 1871 og 27.desember 1871 - 6.mars 1872, dessuten i brevet 24.april 1872, se HIS 12, 645-61 og 13, 546-54.)
 • HIS 14, s. 611, l. 8-9: mottatt (ukjent år) fra en Woxen > mottatt i 1921 som en del av Jacob Woxens autografsamling
 • HIS 14, s. 662, l. 7: mottatt i 1956 > mottatt i 1958
 • HIS 14, s. 680, l. 7-8: mottatt i 1956 > mottatt i 1958
 • HIS 14, s. 709, 14-15: mottatt i 1930 som gave fra Ole Schrøder > kjøpt i 1915 fra sakfører H. Schrøder
 • HIS 14, s. 710, l. 1-2: mottatt i 1930 som gave fra Ole Schrøder > kjøpt i 1915 fra sakfører H. Schrøder
 • HIS 14, s. 713, l. 2: mottatt i 1930 som gave fra Ole Schrøder > kjøpt i 1915 fra sakfører H. Schrøder
 • HIS 14, s. 722, l. 18-19: mottatt i 1956 > mottatt i 1958
 • HIS 14, s. 726, l. 5-6: overført dit i 2001 > overfrt dit i 2002
 • HIS 14, s. 727, l. 26: mottatt (ukjent år) fra en Woxen > mottatt i 1921 som en del av Jacob Woxens autografsamling
 • HIS 13, s. 732, l. 14: mottatt (ukjent år) fra en Woxen > mottatt i 1921 som en del av Jacob Woxens autografsamling
 • HIS 14, s. 746, l. 7-8: mottatt i 1956 > mottatt i 1958
 • HIS 14, s. 783, l. 18: mottatt i 1956 > mottatt i 1958
 • HIS 14, s. 791 (tekstgrunnlag for brevet til ukjent 27. mars 1888): fotokopi, NBO Brevs. 39, av original I University of Texas at Austin: Series II. Correspondence, 1870-1931, nd, Incoming, B-V, 1870-1919. > ... fotokopi, NBO Brevs. 39, av original i Harry Ransom Humanities Research Center, The University of Texas at Austin: ErnestHIS 14, William Smith collection, Series II. Correspondence, 1870-1931, nd / 22 Incoming, B-V, 1870-1919.
 • HIS 14, s. 799, l. 23: mottatt i 1956 > mottatt i 1958
 • HIS 14, s. 834, l. 25-26: mottatt i 1930 som gave fra Ole Schrøder > kjøpt i 1915 fra sakfører H. Schrøder
 • HIS 14k, s. 140, brev til Valfrid Vasenius, Ida Aalberg og Marcus og Bernt Grønvold: antatt datering 9. juli 1880 er endret til 7. juli 1880
 • HIS 14k, s. 508, l. 20: søndag > lørdag
 • HIS 14k, s. 633, l. 18: oversettelsen av brevet til Philippi (14t, s. 517) står under brevhodet til brevet til August Larsen. Brevhode til brevet til Philippi mangler.
 • HIS 14k, flere steder: George Bernhard Shaw > George Bernard Shaw
 • HIS 15, s. 957, l. 3: Papiret er gråblått, tynt. > Papiret er gulaktig med bunn- og kjedelinjer.
 • HIS15k, s. 169, l. 3-5: Følgende setning er fjernet: Ibsen overvar Richard Strauss' Elektra i operaen, og oppsøkte i en pause hovedrolleinnehaveren, fru Jászay, for å uttrykke sin beundring.
Trykk- og setterfeil av typen manglende mellomrom, ligaturer som er falt ut o.l. er rettet stilltiende.
  Enkelte steder har nye opplysninger kommet til etter bokutgaven:
 • HIS 13, s. 578, l. 2 ( «Brevet ble i 2008 kjøpt av Nasjonalbiblioteket; katalogsignaturen er NBO Brevs. 560.» )
 • HIS 14, s. 766, l. 11 ( «Bibliotekets stempel og katalogsignatur finnes på s. [2] og på konvoluttens forside.» )
 • HIS 14, s. 858, l. 15 ( «Skriften er venstrehellende og omhyggelig.» )