Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
VARIA
Et omfattende manuskriptmateriale i form av kortere hilsener, dedikasjoner, meddelelser osv. er ikke inkludert i bokutgaven av HIS. Noen av disse korttekstene er av en karakter som står nær genren brev, og noen (især dedikasjonene) har en form som kan nærme seg poetiske uttrykk (dikt). Et flertall av disse korttekstene består imidlertid bare i signaturer og helt knappe meddelelser på visittkort o.l. HIS har funnet mye nytt og hittil ukjent materiale som kan henføres til denne tekstkategorien (kalt Varia). Antallet av slike tekster er imidlertid så stort og innholdet i dem så knapt, at de av plasshensyn bare utgis i den elektroniske versjonen (HISe).
Et omfattende variamateriale ved Teaterarkivet, Universitetet i Bergen, er heller ikke inkludert. Dette materialet reiser spesielle problemer. Det består av Ibsens innførsler i sirkulærbøker og rollehefter samt regilister fra perioden 1851–57 (iscenesettelsens momenter, akt for akt, opplysninger om scenografi, kostymer og rekvisitter, inklusive materiale om Ibsens oppsetninger av egne skuespill). Innholdet i sirkulærbøker er ikke Ibsen-spesifikt, men opplyser om teaterforholdene i Bergen mer enn om Ibsen som dramatiker. Det faller av både ressursmessige og innholdsmessige årsaker utenfor rammene av hva HIS kan utgi. Regilistene er mer problematiske. Ibsens samtid betraktet dem som teaterets og ikke som Ibsens tekster, og de kunne senere resirkuleres. Også dette materialet er av en annen karakter enn det øvrige HIS-materialet og dessuten så omfattende at det ikke kan publiseres i bokform av HIS. Regilistene er under digitalisering ved Teaterarkivet, og det vil bli vist til dette materialet i HISe (jf. <www.hf.uib.no/i/ikk/teaterarkivet/ibsen>).