Utvikling

Database

Hovudmengda av dataene som EDD administrarer ligg i ein Oracle 9.2 database som er administrert av USIT

Vi vil kome tilbake med meir informasjon om korleis denne vert brukt

Klientar

EDD har utvikla diverse ulike klientar og frittståande applikasjonar for ulike plattformar. Informasjon om dette vil gradvis bli gjort tilgjengeleg her.