Windows-applikasjonar

Alle våre noverande applikasjonar for Microsoft Windows-plattforma er utvikla i Delphi 5 frå Borland. I tillegg til standard Delphi-bibliotek har vi nytta diverse tredjepartskomponentar. Ei fullstendig liste over desse og korleis dei vert brukt i EDD sine applikasjonar vil gradvis bli gjort tilgjengeleg her.

Tredjepartskomponentar