IT-løysingar : HjelpedokumentUtviklingFrittståande verktøy

Java WebStart

EDD er så smått i gange med å eksperimentere med applikasjonar som nyttar Java WebStart-teknologi. Den første applikasjonen vi er i gang med å teste er ein offline-applikasjone for registrering av faksimilearkiv for det leksikografiske miljøet ved UiO.