Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Gildet på Solhaug, 2. versjon
ført i pennen av Vigdis Ystad
TILBLIVELSE
Revisjonen av Gildet paa Solhoug 1856 skjedde meget hurtig; den nye versjonen ble fullført i Roma i løpet av omtrent fire uker våren 1883. Etter at Ibsen i slutten av februar 1883 hadde foreslått en nyutgivelse, svarer Hegel: «Jeg har skrevet til Chr-a om et Ex. og naar det kommer, skal det straks blive Dem sendt» (brevkonsept 1. mars 1883; KBK NKS 3742, 4°, II). Hegel mottok et eksemplar av førsteutgaven fra 1856 allerede 3. mars (brevkonsept 3. mars 1883) og må umiddelbart ha sendt det videre til Ibsen i Roma. Allerede 15. mars sender Ibsen første del av manuskriptet til den nye utgaven, og samtidig varsler han at det resterende, sammen med et nyskrevet forord, vil følge «i løbet af en uges tid» (brev til Hegel 15. mars 1883). Siste del av manuskriptet ble sendt fra Roma 30. mars 1883, med beskjed om at forordet ville følge et par dager senere (brev til Hegel 30. mars 1883). Men arbeidet med forordet ble kanskje mer problematisk enn Ibsen hadde forestilt seg. Han sender det først 6. april og skriver at «det har varet noget længere end jeg troede; men jeg håber at den [dvs. fortalen] endnu kommer tidsnok og at ingen vanskelighed i trykkeriet derved er forvoldt» (brev til Hegel 6. april 1883). Hegel melder 7. mai at boken er ferdig trykt og sendt til innbinding, og han regner med at den vil være i handelen et par dager senere (brevkonsept 7. mai 1883).