Du er her:
Gildet på Solhaug (1883)
Ibsen deltok på et skandinavisk rettskrivningsmøte i Stockholm i 1869. Etter dette skrev han om alle sine tidligere dramaer etter rettskrivningsnormen som ble anbefalt på dette møtet. Samtidig gjorde han endringer i innholdet. For de dramaene som har vesentlige innholdsmessige endringer publiserer vi begge versjonene som egne verk.
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2006
1. utgave 2. versjon 1883
Folkeutgaven, bd. 1 2. versjon 1898
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykkmanuskript NBO Ms.8° 951 1883