Prosjekt : ForskingsprosjektDatabaseprosjektAdhocprosjekt

Adhocprosjekt

EDD gjennomfører ofte mindre prosjekter for å kunne utnytte innholdet i databasene