Katalogstruktur

Etter flyttinga av data frå diskane på Dina til Hedvig, har eg starta på ei opprydding i galskapen. Dette dokumentet er første eit arbeidsdokument som eg vil bruke tilå dokumentere det eg gjer etter kvart. Når jobben er ferdig må dokumentet reorganiserast.

Vi må ha som mål å lage ei oversikteleg og samstundes effektiv katalogstruktur. Rotstrukturen ser førebels slik ut:

FilsystemBruk
/hf/hedvig/d1Systemdisk
/hf/hedvig/dbexportDisk for lagring av databseeksporter
/hf/hedvig/dina(data)Datadisk. Vil skifte namn til "data" om ein stund. Denne skal vi bruke til databuffer/lager.
/hf/hedvig/dokDisk for dokumenter, programutvikling, osb.
Her vil td. dokumenta til administrasjonen ligge, revisjonskontrollsystemet, osb.
/hf/hedvig/dokpro-www
/hf/hedvig/local
/hf/hedvig/muspro-u1Brukarområde
/hf/hedvig/muspro-utv-www
/hf/hedvig/muspro-www
/hf/hedvig/no2014-www
/hf/hedvig/oracle
/hf/hedvig/site
/hf/hedvig/www

Eg vil flytte på data mellom desse strukturane etter ein flytteplan.