Flytteplan

Flytting vert gjort etter følgande plan (basert på tips frå Helge Hauglin):

rsync-kommando er "rsync -aSx --delete --max-delete=10 /fra /til"

Gamal katalog Ny katalog Status Kontrollér Kommentar
/hf/hedvig/d1/        
/hf/hedvig/d1/artikler_foredrag /hf/hedvig/dok/artikler_foredrag Kopiert    
/hf/hedvig/d1/pc /hf/hedvig/dok/pc Kopiert    
/hf/hedvig/d1/utvikling /hf/hedvig/dok/utvikling Kopiert    
/hf/hedvig/dina/arc Slett   holmen Dette er vel programvare som berre går på Dina?
/hf/hedvig/dina/dokpro Gå gjennom   emil, ljt, oeide, holmen, oddrunr Mange subkatalogar
/hf/hedvig/dina/foto Gå gjennom   jstabel, holmen Rester av ein fotoapplikasjon
/hf/hedvig/dina/foto2        
/hf/hedvig/dina/foto2/Fett bibliografi Slett   emil  
/hf/hedvig/dina/foto2/Ostfoldkart     holmen  
/hf/hedvig/dina/foto2/allex Slett   oeide Berre logisk peikar til mp3-filer
/hf/hedvig/dina/foto2/arkeologi /hf/hedvig/data/arkeologi     Kan med fordel ryddast
/hf/hedvig/dina/foto2/cs-rcs /hf/hedvig/dok/cs-rcs Kopiert   For å oppgradere revisjonskontrollsystemet, lagre og kjør csrcs.reg
/hf/hedvig/dina/foto2/cs-rcsp Slett      
/hf/hedvig/dina/foto2/diplom /hf/hedvig/data/diplom   emil  
/hf/hedvig/dina/foto2/etno /hf/hedvig/dok/org_admin   emil, oddrunr Er dette gamle adminstrative data
/hf/hedvig/dina/foto2/etnografi /hf/hedvig/data/etnografi   emil  
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d10     emil Noko Tromsødata
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d2 Slett   ljt Gamal c-kode for windows og mac
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d3 Slett     Tom
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d4 Gå gjennom   Alle  
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d4/pchfdok/prog /hf/hedvig/dok/pc/prog Kopiert   Blir flytta og rydda opp i. Katalogstrukturen vil bli endra
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d5/uppsala /hf/hedvig/data/namn/uppsala   ljt  
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d7/Gammelnorsk /hf/hedvig/data/gammelnorsk   emil  
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d8/UMKBilder /hf/hedvig/data/umk/bilder   emil  
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/d9/fossdal Slett   emil Heimeområdet til Gunn
/hf/hedvig/dina/foto2/hedvig/local     emil Gå gjennom og sjekk alle sub-katalogar. Det finnst data her
/hf/hedvig/dina/foto2/kunsthistorie /hf/hedvig/data/kusthistorie   holmen  
/hf/hedvig/dina/foto2/lmn /hf/hedvig/data/nynorsk/lmn   ljt  
/hf/hedvig/dina/foto2/nynorskordboka /hf/hedvig/data/nynorsk/nynorskordboka   emil  
/hf/hedvig/dina/foto2/org_admin /hf/hedvig/dok/org_admin Kopiert    
/hf/hedvig/dina/foto2/runer /hf/hedvig/data/runer   emil  
/hf/hedvig/dina/foto3/Protokoller     emil  
/hf/hedvig/dina/foto3/access_topark /hf/hedvig/data/arkeologi/access_topark   holmen  
/hf/hedvig/dina/foto3/Andreas Slett     MacOS, rename av setelfiler
/hf/hedvig/dina/foto3/crash Slett      
/hf/hedvig/dina/foto3/dbexp Slett      
/hf/hedvig/dina/foto3/digpro /hf/hedvig/data/digpro   emil  
/hf/hedvig/dina/foto3/diplombilder_foto3/diplombilder2/ /hf/hedvig/data/diplombilder2   emil  
/hf/hedvig/dina/foto3/thumbs OBS   holmen Denne er i aktiv bruk!
/hf/hedvig/dina/foto4/baser     holmen  
/hf/hedvig/dina/foto4/diplombilder /hf/hedvig/data/diplombilder   emil  
/hf/hedvig/dina/foto4/kart /hf/hedvig/data/kart   holmen  
/hf/hedvig/dina/foto4/kunsthistorie /hf/hedvig/data/kunsthistorie   emil  
/hf/hedvig/dina/foto4/oslo /hf/hedvig/data/oslo   holmen  
/hf/hedvig/dina/foto4     holmen Divrse som bør ryddast
/hf/hedvig/dina/foto4/tromsfoto     holmen  
/hf/hedvig/dina/hedvig_d3        
/hf/hedvig/dina/kart     holmen  
/hf/hedvig/dina/kaupang        
/hf/hedvig/dina/macdina        
/hf/hedvig/dina/naturhistorie        
/hf/hedvig/dina/ora01 Slett     Vi treng vel ingen oracle-klient på Dina
/hf/hedvig/dina/oracle Slett     Vi treng vel ingen oracle-klient på Dina
/hf/hedvig/dina/tagger /hf/hedvig/dok/tagger Kopiert ljt Denne kjører vel ikkje på hedvig, man vi legg filene her likevel
/hf/hedvig/dina/tekster /hf/hedvig/data/tekster   emil  
/hf/hedvig/dina/topark Gå gjennom   holmen, jstabel  
/hf/hedvig/dina/web Slett Sperra   Denne er vel kopiert over til Hedvig for lenge sidan