Du er her:
Samfundets støtter (1877)
Ved du, hvad vi er, vi, som regnes for samfundets støtter? Vi er samfundets redskaber, hverken mere eller mindre.
(Konsul Bernick, 4. akt)
Parallellvisning
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2008
1. utgave 1877
2. utgave 1877
3. utgave 1893
Folkeutgaven, bd. 6 1899
4. utgave 1900
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykkmanuskript NBO Ms.8° 956 1877
Replikkutkast, i brev fra Sigurd Ibsen NBO Brevs. 200 [1877]
Arbeidsmanuskript (1. akt) NBO Ms.4° 1112f, legg 1-2 1877
Arbeidsmanuskript (4. akt) NBO Ms.4° 1112f, legg 9-10 1877
Arbeidsmanuskript (1. akt) NBO Ms.4° 1112e [1876-77]
Arbeidsmanuskript (1. akt) NBO Ms.4° 1112d [1876-77]
Arbeidsmanuskript (1. akt) NBO Ms.4° 1112c [1876]
Notat til 2. akt NBO Ms.8° 1469, bl. 4-5 1876
Arbeidsmanuskript (1.-2. akt) NBO Ms.4° 1112b 1875-76
Replikkutkast NBO Ms.8° 1931 1875
Notat (1.-4. akt) NBO Ms.4° 1112a, bl. 21-22 1875
Notat (1. akt) NBO Ms.4° 1112a, bl. 25-26 1875
Notat (1.-2. akt) NBO Ms.4° 1112a, bl. 23-24 1875
Arbeidsmanuskript til personliste NBO Ms.4° 1112a, bl. 20v 1875
Notat (1.-4. akt) NBO Ms.4° 1112a, bl. 19-20r 1875
Notat NBO Ms.8° 1469, bl. 3 1870
Notat NBO Ms.8° 1469, bl. 1-2 1870
Bibliotekets innbinding* NBO Ms.4° 1112 [1875-77]
Bibliotekets innbinding** NBO Ms.8° 1469 1870, 1876
*Flere notater og arbeidsmanuskripter er av biblioteket samlet under signaturen NBO Ms.4° 1112. HIS gjengir de ulike delene i NBO Ms.4° 1112 hver for seg. I kildelisten ovenfor inngår både bibliotekets ordning med samlede utkast og HIS' ordning av utkastene hver for seg.
**Flere notater og arbeidsmanuskripter er av biblioteket samlet under signaturen NBO Ms.8° 1469. HIS gjengir de ulike delene i NBO Ms.8° 1469 hver for seg. I kildelisten ovenfor inngår både bibliotekets ordning med samlede utkast og HIS' ordning av utkastene hver for seg.