Du er her:
Norma (1851)
Om Aftenen saa jeg «Norma», og pludselig gik der et Lys op for mig: «Storthinget er en dramatisk begavet Korporation!»
Fortale til Norma
Parallellvisning
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2005
1. utgave Føljetong i Andhrimner 1. og 8. juni 1851