Prosjekt

Forskingsprosjekt

EDD har gjennomført følgande hovudprosjekt

EDD har mellom anna deltatt i følgande forskningsprosjekt

Databaseprosjekt

EDD har mellom anna utvikla følgande databasar

Adhocprosjekt

EDD gjennomfører ofte mindre prosjekter for å kunne utnytte innholdet i databasene