Du er her:
[Variant til «Brændte skibe»]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
[Variant til «Brændte skibe»]
  Versetype:strofisk strofegruppe stev
  Rimskjema:(A b)²
  Metrisk formel:bi+ ('5 '4)²
A Mod Snelandets Hytter∪-∪∪-∪
bfra Solstrandens Krat∪-∪∪-
Ared hjemløs en Rytter∪-∪∪-∪
bhver eneste Nat –∪-∪∪-
   
A5 Nys steg han af Hesten∪-∪∪-∪
bfandt aaben hver Dør –∪-∪∪-
AKunde hjemløse Gjæsten∪∪-∪∪-∪
b kanske kommet lidt før.∪∪-∪∪-
   

Henrik Ibsen Kristiania den 21de Jan. 1892

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her