Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
til den svenske Rigsdags Kroningsdeputation
i Trondhjem 1860
Mel. af Reissiger
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C d d C
  Metrisk formel:bi (10 5)² 10 5 9 10
ATemplet saa I med de brustne Buer 
bIndi højen Kor; 
AEndnu, graa som Gubben, vidt det skuer, 
bMæler Mindets Ord: 
C5Engang kvad derinde Svenskens Sanger 
dKjækt om Sejr og Blod; 
dOg ved Olafsskrinets Alterfod 
CBandt den djerve, svenske Mand sin Ganger. 
   
ALandet saa I med de trange Dale, 
b10I saa Fonden hvid; 
AOgsaa den kan med om Mindet tale 
bFra vor Ufredstid: 
C Templets sjunkne Pragt kan Ingen vække, 
dKnust er Olafs Skrin; 
d15Men deroppe, under Viddens Lin, 
CSover stilt en Hær i Rad og Række. 
   
A Svenske Broder! Over Grændsefjelde 
bBanet Vej nu gaar; 
ATemplet har et yngre Sagn at melde, 
b20Sagnet fra iaar. 
CHer, hvor hedest Had i Hærtid brændte, 
dSamles Frænder nu; 
dMindehallen for en Fortids Gru 
CStaar, som Løftets Hal, med Sejr ivente. 
   
A25Ja, skjønt Olafskirkens Pragt gik under, 
bLever Folket end; 
AOg om Svenskens Mænd paa Vidden blunder, – 
bHan har Fler igjen! 
CSignet være da hans Hædersfane 
d30Og vort unge Flag; 
dFælles vaje de for Nordens Sag, 
CUnder fælles Drot paa fælles Bane! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her