Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Kunstnerforeningens Fest for Skuespiller Chr. Jørgensen
den 30te Mai 1863
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C C D D
  Metrisk formel:bi (8 5)² 8 8 8 6
A Nordpaa fra de danske Strande 
bVed jeg den, som foer; 
AVærget hans var Aand i Pande, 
bMagt og Marg i Ord. 
C5Viking lig han vilde prøve 
CVærgets Vægt, og Storværk øve, 
DVilde voxe, vilde stige, 
DVinde sig et Rige. 
   
A I hans Sind var Ungdomsfloden, 
b10Vaarflom i hans Mod; 
AI den friske Fjeldgrund Foden 
bSlog som Granen Rod. 
CDer gik Ry hvor Helten mødte; 
CStundom hændtes vel, han blødte, – 
D15Men det faar vel Hvermand sige, 
DAt han vandt sit Rige. 
   
A Nu staar Gubben ved sin Banes 
bMaal og ser mod Sjø, 
ALyster høre Danmarks Svanes 
b20Sang ved Hjemmets Ø. 
CSænk dit Skjold, lægg Sværd og Bile; 
CDu har stridt, kan roligt hvile, – 
DSent skal Tidens Storme vejre 
DBort din Sagas Sejre! 
   
A25Thi, som Bautastenes Række 
bLangsmed Norges Hav 
AMæler højlydt om de Kjække, 
bDer gik længst i Grav, – 
CSaa skal Du i Skjønheds Rige 
C30Mindes gjennem tusind slige, – 
DTale lydt til sene Slægter 
DOm hvad Manden mægter! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her