Du er her:
Paa Akershuus
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Paa Akershuus
  Versetype:strofisk strofegruppe runometer
  Rimskjema:(A B)²
  Metrisk formel:bi (8 8)²
ASommernatten har sit milde 
BSlør henover Jorden strækket, 
ATaagedunkle Stjerner spille 
B Mat og sølverblegt bag Dækket. 
   
A5Bølgen letter nu sit trange 
BBryst med dump og dæmpet Stemme; 
AHør det er dens Barndomssange, 
BSom den aldrig kan forglemme! 
   
A Slummerdysset hviler Staden 
B10Roligt under Søvnens Kaabe, 
AFjernt igjennem Kirkegaden 
BHøres Vægteren at raabe. 
   
AGamle Akershuus seer roligt 
BGjennem Taagen henad Søen, 
A15Stundom nikker han fortroligt, – 
BSynes mig, – mod Hovedøen. 
   
AAkershuus, den gamle Jette, 
BStaar der vist i stærke Drømme, 
AMaaskee glider han med lette 
B20Aareslag paa Mindets Strømme. 
   
A Se, nu gjæste ham de svundne 
BSkikkelser fra fjerne Tider, 
AIkke meer af Graven bundne 
BGjennem Hallen let de glider. 
   
A25Bag de høie Salsvinduer 
BDirrer der en blaalig Lysning, 
AJa, jeg seer det grant og gruer, 
BGreben af en stille Gysning.  
   
A Se, hvo er hiin høie Ridder 
B30Med den dunkle Glød i Øiet, 
AHan, som taus i Salen sidder 
BI sin Stol foroverbøiet? 
   
AJa, forvist! Kong Christjern er det! 
BMørk er Panden, Kinden gusten. 
A35Haanden famler efter Sværdet,  
B Klingen er af Blodstænk rusten. 
   
AI Karnappet staar en Kvinde 
BHøi og fyrstelig at skue; 
AHa, det rinder mig i Minde, – 
B40Det er vist Knud Alfsens Frue! 
   
A Og der er vist mange Andre, – 
BBarske Helte, Kvinder milde, 
ASom igjennem Salen vandre 
BI det dybe Midnatsstille. 
   
A45 Se kun der, – – ah, nu forsvandt det; 
BThi: «Løs af,» det lød fra Vagten; 
AAkershuus med Aandsgevandtet 
BStaar paany i Hverdagsdragten. 
   
A Kuns naar Livet gjør en Pause 
B50I sin vante, travle Færden, 
ASværmer Aanden i sin tause, 
BI sin midnatsdunkle Verden! – 
   

Brynjolf Bjarme

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her