Du er her:
En Fuglevise
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
En Fuglevise
  Versetype:strofisk strofegruppe Heinestrofe
  Rimskjema:(X a)² | X a x a
  Metrisk formel:bi ('7 '6)² | '7 '6 '8 '6 | '7 '8 '7 '6
XVi gik en deilig Vaardag 
aAlleen op og ned, 
XOg søgte os paa Bænken 
aEt kjøligt Hvilested. 
   
X5Og Vestenvinden vifted, 
aOg Himlen var saa blaa; 
xI Piletræets Krone sang 
aEn Fugl for sine Smaa. 
   
XxJeg malte Tankebilleder 
a10Med broget farvespil, – 
xHun stirred stille for sig hen 
aOg lyttede dertil. 
   
X Den lille Foraarssanger 
aBaade kvidrer og leer, –bi+ -∪-∪∪-
X a x a15Men vi – vi tog et smukt Farvel, 
aOg mødtes aldrig meer. – 
   
XOg naar jeg eensom vandrer 
aAlleen op og ned, 
xSaa har for alle Fugle smaa 
a20Jeg aldrig Ro og Fred. 
   
XDen lille Skjald fra Grenen 
aHar vist lyttet hvor vi gik, 
XOg gjort om os en Vise 
aOg sat den i Musik. 
   
X25Den er i Fuglemunde; 
aThi under Løvets Tag 
xHver vinget Sanger nynner om 
aHiin lyse Foraarsdag! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her