Du er her:
4de Juli 1859
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
4de Juli 1859
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a B)² c c D D
  Metrisk formel:bi (7 8)² 7 7 8 8
aUnge Norge, sænk dit Flag, 
BLad det foldes tungt om Stangen; 
aDer er Sorg i Glædens Lag, 
BHøstveirstyngsel over Sangen. 
c5Sommersol i Li og Lund 
cHar ei Smil for Folkemund; 
DHelbud over Landet rider, 
DMelder at Kong Oskar lider! 
   
a Ja, han lider langt herfra, 
B10Har ei Syn for Sol og Sommer, 
aUnge Norge, send ham da 
BFolkehjertets fagre Blommer! 
cLuft fra Livets friske Væld 
cTør ham lindre for en Kvæld; 
D15Sæt dig stille ved hans Leie, 
DSkjænk ham hvad du har i Eie! 
   
a Han for dig har stridt og tænkt, 
BFrom og folkekjær i Lande, – 
aNu har fulest Sot sig sænkt, 
B20Som et Slør, om Kongens Pande; 
cGjæst ham nu med Vuggesang, 
cTag ham som et Barn ifang, 
DLad mod Drømmens Land ham stævne, – 
DFager Drøm har Lægdomsevne! 
   
a25Kongen lider! Høit og hult 
BGaar hans Bryst, som Sjø for Stormen, – 
aAk, det var saa rigt og fuldt,  
BEr nu Hjem for Helsotsormen. 
cUnge Norge, hvert dens Hugg 
c30Svale du med Sangens Dugg; 
DFolkets Kvad for Kongens Helse 
DLindring har, om end ei Frelse! 
   
aHvil da, Konge, sødt i Blund; 
BFolket om dit Leie sidder; – 
a35Gjæst idrømme Norges Lund, 
BFurumo og Fjeldets Vidder; 
c Langsmed Led i hver en Bugt 
cEr der søndagsligt og smukt. 
DKvæg dig, Konge! Fromt og stille 
D40Feires Folketankens Gilde!  
   
a Hist i Dal med Elvesus, 
BUnder Urd og Høifjeldsrygge, 
aLigger Bondens Bjælkehus 
BMellem Liens Løv iskygge. 
c45 Gubben med det hvide Skjæg 
cStaar paa Hellen udfor Væg, 
DStandser ham, som opad rider, – 
DSpørger hvor Kong Oskar lider. 
   
aOg som før den Gamle staar 
B50Ensom udenfor ved Stuen, 
aRyster sine hvide Haar, 
B Breder Bjerk og Bar om Gruen. 
cDet er Oskars Dag idag, 
cDerfor er i Hytten Lag: 
D55Hæggeblom paa Skab og Hylde, 
DOg i Hjertet Tankers Fylde! 
   
aStyr din Flugt udover Vik, 
BSee paa Gutten hist i Haven; 
aSee hvor han den røde Flig 
B60Fæster høit paa Gjerdestaven! 
cHan har hørt af Fa’er en Dag: 
cFlaget er Kong Oskars Flag, – 
DDerfor han fra Lysthustaget 
DLeger Konge, – heiser Flaget! 
   
a65 Svanevinget, under Seil, 
BSkummer Briggen langt derude 
aMed Kong Oskars Navn i Speil, 
BHelgeklædt med Treletsklude; 
cVeirbidt Sjøgut seer fra Dæk 
c70Bølgedandsen vild og kjæk. 
DNorges Seiler evigt bære 
DNorges Flag til Oskars Ære! – 
   
a Ak, min Konge, – stakket Drøm 
BFolkets Vuggesang dig skjænker; 
a75Ormens Helbid, Smærtens Strøm, 
BMagtløs dig til Leiet lænker; 
cMen ifald en Luftning sval 
cVifter over al din Kval, – 
DTag det for en Bøn, som svinger 
D80Sig mod Gud fra Folkets Bringer! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her