Du er her:
[Leben heisst: in Herz und Hirn]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
[Leben heisst: in Herz und Hirn]
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:(x A)²
  Metrisk formel:bi+ (7 6)²
x Leben heisst: in Herz und Hirn-∪-∪-∪-
AKampf mit finstern Gewalten;-∪-∪∪-∪
x Dichten heisst: ein Strafgericht -∪-∪-∪-
AUeber sich selber halten.-∪∪-∪-∪
   
d. 10. Aug: 1883
Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her