Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Ved Ole Vig’s Grav
Torsdagen den 24de December 1857
  Versetype:rapsodisk
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi 3|5|7|8|10
AStridsmand! hvil; din Kampdag er tilende,10
AEi dens dybe Sværdhug brænde8
bMeer dit ædle Bryst!5
CFor det Kjæreste du vidste,8
C5For dit Folk, du til det Sidste8
bStred den tunge Dyst.5
DGod er Daaden du har øvet,8
DNu har Naadens Løn du prøvet, –8
bEvighedens Lyst.5
e10 :/: Herren vil med kjærlig Haand7
eAabne for din frie Aand! :/:7
f:/: Livets Strid :/: dig lønnes med7
f:/: Himlens Fred! :/:3
   

H. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her