Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Fanesang
Mel. af F. A. Reissiger
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C d d C
  Metrisk formel:bi (10 5)² 10 5 9 10
AAtter samles glade Sangerskarer 
bFra det fagre Tog, 
AAtter Sangens Søn i Mindet farer 
bOp mod Bergens Vaag: 
C5Atter gaar den billedrige Sage 
dSjælens Syn forbi – 
dVækker Vaar og Digt og Melodi, 
CDrysser Solskin over Vintrens Dage. 
   
ASom en Bautasten paa Kjæmpegraven 
b10Taler tyst men kjækt, – 
ASaa skal Fanen staa i Sangerhaven 
bSamle Slægt for Slægt, – 
C Bære udad over Tidens Strømme 
dSagnet rigt og smukt 
d15Om vor Sangerfærd, vor Sangerflugt, 
COm dens glade Eventyr og Drømme. 
   
A Guldbaldyret, fagre Kvinders Virke, 
bFik den Sangens Daab; – 
ASynligt Spir paa Sangersønnens Kirke, 
b20Tegn paa Tro og Haab, – 
CUnder dig som Menighed vi mødes, 
dTjener Sangens Aand, 
dStyrer frem mod Lyset Haand i Haand, 
CØger Guldets Skat, som aldrig ødes. 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her