Du er her:
Til Sophie Thoresen
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til Sophie Thoresen
  Versetype:rapsodisk
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi+ '8|'9
aHvad er en Digtning? Et luftigt Slot,8 ∪-∪-∪∪-∪-
BSom Aanden bygger i Menneskets Indre,9 ∪-∪-∪∪-∪∪-∪
aEn Kirke, hvor der er lyst og godt,8 ∪-∪-∪∪-∪- & ∪-∪∪-∪-∪-
BEn Himmel, hvor Stjernerne funkle og tindre.9 ∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
a5Men selve Livet er ogsaa et Digt,8 ∪-∪-∪∪-∪∪-
aDet er fra først af paa Eventyr rigt,8 ∪-∪-∪∪-∪∪-
bRigt paa svulmende Poesi,8 -∪-∪∪-∪-
bPaa Længsel efter at svinge sig fri,8 ∪-∪-∪∪-∪∪-
CSvinge sig ind i de modnere Dage –9 -∪∪-∪∪-∪∪-∪
C10Det sker – og hvad har man saa tilbage?9 ∪-∪∪-∪-∪-∪
a Jo, tro mig, hin Klage er hul og tom,8 ∪-∪∪-∪∪-∪-
aHin evige Klage, som dreier sig om,8 ∪-∪∪-∪∪-∪∪-
bAt ikkun Barnets Verden er fuld8 ∪-∪-∪-∪∪-
bAf Poesiens Glimmer og Guld.8 ∪-∪-∪-∪∪-
C15Er Sommerfuglen af Hylsteret fløiet,9 ∪-∪-∪∪-∪∪-∪
CDa har den et rigere Liv for Øiet9 ∪-∪∪-∪∪-∪-∪
dEnd det, hvori Larven drømte sig ind,8 ∪-∪∪-∪-∪∪-
dDa den slumrende laa i sit dunkle Spind.9 ∪∪-∪∪-∪∪-∪-
aDin Barndoms Digtning er nylig endt,8 ∪-∪-∪∪-∪-
B20Eventyrbogen er læst og lukket,9 -∪∪-∪∪-∪-∪
aMen Kjerten, lønlig i Sjælen tændt,8 ∪-∪-∪∪-∪-
BEr derfor ikke for stedse slukket.9 ∪-∪-∪∪-∪-∪
c End er der en Bro mellem Fortid og Nu.8 ∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cBring med dig herover din glade Hu,8 ∪-∪∪-∪∪-∪-
D25Bring med dig de frie, freidige Tanker,9 ∪-∪∪-∪-∪∪-∪
eBring med dig Troen, som fylder dit Bryst,8 ∪-∪-∪∪-∪∪-
eDa eier du Vaaben i Livets Dyst,8 ∪-∪∪-∪∪-∪-
DDa har du i Nøden det frelsende Anker.9 ∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her