Du er her:
Til R: H!
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til R: H!
  Versetype:strofisk strofegruppe vagantstrofe
  Rimskjema:(a B)² (c D)²
  Metrisk formel:bi (7 6)² (7 6)²
aO, jeg veed et deiligt Land, 
BFjernt som Nattens Stjerne, – 
aMod dets blomsterrige Strand 
BStævner jeg saa gjerne; 
c5Der er Sang i Li og Luft, 
DDer er grønne Lunde, 
cDer i Natfiolens Duft 
DEr det sødt at blunde. 
   
a Der er Alting skjønt og rigt 
B10Som et Barndomsminde, – 
aDer jeg hvisker mangt et Digt 
BTil min Sjæls Gudinde. 
cDer er Trøst for hver en Kval, 
DLindring for hver Kummer: 
c15Aftenvinden mild og sval 
DVugger den i Slummer. 
   
a Synker Sol bag Søens Speil, 
BLænges jeg didover – 
aSpiler Tankesnekkens Seil 
B20Fjernt paa Luftens Vover, 
cSeiler, som en Ørn i Sky, 
DMod de fjerne Strande, 
c Lever mang en Stund paany 
DOm i Drømmens Lande. 
   
a25Did jeg stævned mangen Nat, 
BSalig og forvildet, 
aSværmed med min bedste Skat, 
BMed en Piges Billed, – – – 
cO, hvor dristig og hvor varm 
D30Fløi min Hu mod Himlen – 
cTil jeg atter vaagned arm 
DOg forladt i Vrimlen. 
   
a Nu et Ord fra Deres Mund 
BSkal min Fremtid dømme; – 
a35Eier Lykkens Skat jeg kun 
BI de vaagne Drømme? 
c Skal jeg haabløs og forladt 
DSværme med et Minde – 
cEller skal min bedste Skat 
D40Jeg i Livet finde? 
   
d: 6/6. 53
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her