Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Modtagelsen af Wergelands og Welhavens Buster
i Studentersamfundet den 9de Mai 1863
Mel. Norafjeld med Jøkel blaa
  Versetype:strofisk strofegruppe vagantstrofe
  Rimskjema:(a B)² (c D)²
  Metrisk formel:bi (7 6)² (7 6)²
a Nybygt staar Studentens Hal; 
BBag dens Mur dog bygger 
a Aanderne fra Ordets Val, 
B Tankestridens Skygger. 
c5Da vor Bolig fik sin Daab, 
D Smykt af fagre Kvinder, 
cFlytted ind Studentens Haab 
DMed hans stærke Minder. 
   
a Tørner Tanker Skjold mod Skjold 
B10 Trindt de tusind Dale, – 
aFolketankens Idavold 
BEr Studentens Sale. 
c Her skal Kampen kjæmpes ud, 
DNaar den hist har tonet, – 
c15 Her den Faldne, lig en Gud, 
DReise sig forsonet. 
   
a Hugg skal skiftes uden Had 
BAf en Aandens Ridder; 
aKamp er Sandheds Tvættningsbad, 
B20Seet fra Højdens Vidder; 
c Ord skal eje Værgets Vægt, 
DDer det slaar i Striden; – 
cDom skal fældes af en Slægt, 
DSom staar over Tiden. – 
   
a25Synligt staar fra denne Dag 
B Soningstankens Mærke, 
aMejslet ud i dybe Drag, 
BFyldt med Minder stærke. 
cOg en mild Fortrøstnings Magt 
D30Bor i Kvindens Gave: 
cDen er Kransen kjærligt lagt 
DOver Valens Grave. 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her