Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Studenternes Hjemkomst fra Mødet i Kjøbenhavn
den 22de Juni 1862
(Mel. «For Norge, Kjæmpers Fødeland»)
  Versetype:strofisk strofegruppe kjæmpers-fødeland-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c c B
  Metrisk formel:bi ('8 '7)² '8 '8 '8 '7
aDer meldes i en gammel Bog 
B Fra Hamars Storhedsdage 
aOm Fædres Sed, paa Farmandstog 
BTil fremmed Strand at drage; 
c5 Men vendte Snekken atter Stavn 
cNordover mod sit Hjemlands Havn, 
cDa bar den Rigdom i sin Favn, 
BDa bar den Guld tilbage. 
   
a Dog helst, der siges, bar den frem 
B10Fra fjerne Verdenskanter 
aEn Høst, som har i Syden Hjem, 
BAf Frø og fagre Planter. 
cDe voxte godt i Norges Jord, 
cDe blomstred, lig en Haves Flor; 
c15Thi de tog Odelsgrund i Nord, 
B De Sydens fagre Planter.  
   
a Slig foer og Du i Bølgedands 
BTil Frænden i det Fjerne; 
aDu fører Aandens Guld til Lands 
B20Og mangen vægtig Kjærne. 
cJa, Ungdomshjertets dybe Nyn, 
cHvert Tankens kjække Sejerslyn, 
cHvert Kunstens fagre Storhedssyn, 
BEr vel en vægtig Kjærne!  
   
a25Men gavnløst er dit Virke brudt – 
BDet tør Du aldrig glemme – 
aIfald Du hører Færdens Slut 
BI Festfarvellets Stemme. 
cHvert Frø skal brydes Odelsjord 
c30Til Friluftstrivsel i vort Nord, – 
cEt Drivhusliv for Frænders Flor 
BHar kun i Sagnet hjemme. 
   
a Thi engang maa det kjendes dog, 
BAt Danmarks Bøg tør pege 
a35Mod Lys i Norges Graneskog, 
BSom Gran blandt Sverigs Ege. 
cDit Hjemlands Træ dør aldrig ud; 
c Det voxer bedst, som Friheds Brud, 
c Ilag med Frændestammers Skud, 
B40 Der spratt i Stævnets Lege. 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her