Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Fru Marie Gerhardine Hoffs Grav
den 30te Mai 1859
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:A A b b
  Metrisk formel:tri- reg '12 '12 '11 '11
A Livshaven blomstred, rig gik du derinde,-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ASaa rig som en Moder og Viv er at finde;∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bEn Fremtid du saa gjennem Haabets Skjær, –∪-∪∪-∪∪-∪-
bEn Grav, en Grav laa iløn dig nær!∪-∪-∪∪-∪-
   
A5 Dødsenglen vinked, han bød dig at følge;-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ANu opad du stævner paa Lyshavets Bølge;∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bEi lindre du kan dine Kjæres Sorg, –∪-∪∪-∪∪-∪-
bEn Grav, en Grav blev din Jordeborg.∪-∪-∪∪-∪-
   
AVaardagens Blomster, som dækker din Kiste,-∪∪-∪∪-∪∪-∪
A10De rummer en Trøst for det Haab, som vil briste, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bDe gjemmer et Livsfrø dybt under Muld:∪-∪∪-∪∪-∪-
bBag Grav, bag Grav straaler Morgenguld!∪-∪-∪∪-∪-
   
A Klagende Sjæle, som skygges af Sorgen!-∪∪-∪∪-∪∪-∪
ABag Natsløret vinker Forjættelsens Morgen;∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
b15I Troen er Lægdom for Savnets Saar:∪-∪∪-∪∪-∪-
bBag Grav, bag Grav er en Gjensynsvaar!∪-∪-∪∪-∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her