Du er her:
Mindets og Løftets Bæger
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Mindets og Løftets Bæger
Mel. For Norge, Kjæmpers Fødeland
  Versetype:strofisk strofegruppe Kjæmpers-fødeland-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c c B
  Metrisk formel:bi ('8 '7)² '8 '8 '8 '7
aDer var en Tid, da gjæve Mænd 
BSkred vældigt frem fra Norden 
aOg drog det blanke Sværd fra Lænd, 
BEt Lyn i Stridens Torden. 
c5Og Staalets vrede Slag mod Staal 
cVar da Normannens Modersmaal; 
cVed Kjæmpefærd, ved Brand og Baal 
BHan raaded trindt om Jorden. 
   
a Og i den brune Kongehal 
B10Der sad de høie Skjalde 
aOg kvad om Kjæmpers Færd og Fald; 
BSaa tyst da lytted Alle. 
cMen Sagamanden greb sin Stift 
cOg risted ind med kraftig Skrift 
c15Paa Mindets Blad hver Storbedrift 
BOm Kjæmper og om Skjalde. 
   
a Men Kjæmpelivets Sol gik ned, 
BOg Kraften gik tilgrunde; 
aEn Sang kun Mindet blev, hvorved 
B20Den yngre Slægt gad blunde. 
cDen slumred ind, omviftet af 
cErindringer fra Heltens Grav, 
cFra Fædres Færd paa Land og Hav 
BOg i de mørke Sunde. 
   
a25Dog – farlig er den Vuggesang 
BFra Mindets Trolddomsstrenge; 
aDer er i den en sælsom Klang – 
BSov ei derved forlænge! 
cKom vel ihu, endnu der boer 
c30Som fordum Jetter i vort Nord, 
cEnd staar paa Vigridsletten Thor 
BOg kan til Kjæmper trænge. 
   
aThi mødes end paa Bølger blaa 
BEi meer de stærke Helte, – 
a35For Lysets Sag Du væbnet staa 
B Med Aandens Styrkebelte! 
cSlaa kjækt for Sandhed Slag paa Slag, 
cDa slaar Du for en hellig Sag, 
cDa kommer vel engang den Dag 
B40At Jetterne Du fældte! 
   
aOg tømmes Mindets Bæger her, 
BDet Løftets er tillige: 
aEt Løfte om med Aandens Spær 
BAt slaa og ei at vige! 
c45 Thi gjennem Striden hædres bedst 
c Hiin stærke Tid, hvis Mindefest 
cIdag forsamler Mænd til Gjæst 
BI Nordens Trillingrige! 
   

H. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her