Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
[ved en forestilling på Studentersamfundets Theater 19. mars 1860]
  Versetype:strofisk strofegruppe Heinestrofe
  Rimskjema:(X a)²
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)²
XDer lever en gammel Sage∪-∪∪-∪-∪
a Fra Indiens Fabelland;∪-∪∪-∪-
XDen melder om Slottet, som reistes∪-∪∪-∪∪-∪
aVed Flodens hellige Strand.∪-∪-∪∪-
   
X5Der siges den lykkestærke∪-∪∪-∪-∪
aEier af Lampens Skat-∪∪-∪-
XReiste de gyldne Tinder-∪∪-∪-∪
aAlt i en eneste Nat.-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-
   
XHans Ønske forstentes i Kvader,∪-∪∪-∪∪-∪
a10Hans Higen høined sig stærk,∪-∪-∪∪-
XDen voxte til Søiler og Buer∪-∪∪-∪∪-∪
aUnder det stolte Værk.-∪∪-∪-
   
XHans Maal var et Verdens Vidunder,∪-∪∪-∪∪-∪
aMen Ungdom laa over hans Sind,∪-∪∪-∪∪-
X15Se, derfor han lo i Nøden∪-∪∪-∪-∪
aOg Tvivlen fløi aldrig derind.∪-∪∪-∪∪-
   
XOg derfor kom gode Aander∪-∪∪-∪-∪
aFra Jord og fra Himmel og Hav;∪-∪∪-∪∪-
X Hans Længsel i Malm de støbte,∪-∪∪-∪-∪
a20Hans Drømme de Legem gav.∪-∪∪-∪-
   
X Thi kunde den lykkestærke∪-∪∪-∪-∪
aEier af Lampens Skat-∪∪-∪-
XBygge de høie Tinder-∪∪-∪-∪
aAlt i en eneste Nat! – – –-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-
   
X25Fabelens Tid er ude;-∪∪-∪-∪
aKravet er mér end Tro;-∪∪-∪-
XVærket vil Daad, ei Drømme,-∪∪-∪-∪
aSkal det i Høiden gro.-∪∪-∪- & ∪-∪-∪-
   
XMen Sindets unge Fortrøstning∪-∪-∪∪-∪
a30Eier en evig Magt;-∪∪-∪-
XMed Haabet, det friske – fagre,∪-∪∪-∪-∪
aStaar tjenende Aander i Pagt.∪-∪∪-∪∪-
   
XSee, derfor vi trøstig bygger∪-∪∪-∪-∪
aVor samlende Tankes Slot;∪-∪∪-∪-
X35Venlige Aander er med os, –-∪∪-∪∪-∪
aThi voxer det jevnt og godt.∪-∪∪-∪-
   
XSnart staar det som fuldbragt Gjerning; –∪-∪∪-∪-∪
aVor Tak da til hver og een,∪-∪∪-∪- & ∪-∪-∪∪-
XSom bar til vor lykkestærke∪-∪∪-∪-∪ & ∪∪-∪-∪-∪
a40Tanke en øgende Steen!-∪∪-∪∪-
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her