Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
fremsagt i det norske Theater den 21de August
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:a B B a c c D D
  Metrisk formel:bi 7 8 8 7 7 7 8 8
  Avvikende rimmønster: (A b)2 c c D D 
  Avvikende metrikk: (8 7)2 7 7 8 8 
ASorgens Ord i Hal og Kirke 
bOver Oskar længst er talt, 
ADøde Konnings Daad og Virke 
bEr i Digt og Toner malt. 
c5Ogsaa her fra dette Sted 
cSkal en Stemme vidne med; – 
DVidne med, at langveis findes 
DEi det Sted, hvor han ei mindes. 
   
aSaga er et Tonedigt, 
B10Rummer tusind Melodier, 
BSnart de klinger, snart de tier, 
aAlt som Livet artes rigt. 
c Haarderaades gaar i Dur, 
cFulgt af Horn og Kobberlur, – 
D15 Ædhelstans, i Mollkvad bløde, 
DAldrig ud hos Ætten døde. 
   
a Og som hans Kong Oskars gaar 
BFrisk og fyldig gjennem Tiden; 
BBilledbølgen, ens og liden, 
a20Hvisker jo om Nordens Vaar. 
c Thi er fagre Minders Magt 
cOver Oskars Saga lagt; 
DAldrig den i Glemsel lukkes, 
DAldrig ud hos Folket slukkes. 
   
a25Ja, den melder om en Vaar, 
BSom i Glands gik op for Norden, – 
BFørste Dagskjær over Fjorden, 
a Klippefolkets Ungdomsaar! 
c Og som moden Mand i Strid 
c30Ser imod sin Vaardrøms Tid, 
DSaa skal Norden se tilbage 
DPaa Kong Oskars lyse Dage. 
   
aThi i dem sprang Tanken ud, 
BOg forstod sin egen Mening: 
B35 Frændeaanders Aandsforening 
aBlev det store Folkebud. 
cOg i dem der fødtes Trang 
cTil i Farvedigt og Sang 
D Lydt for Norges Folk at tale 
D40Om dets Liv i Li og Dale. 
   
aHvad gjør Folket stærkt og rigt, 
BSom dets Færd blandt Fjeldets Rifter, 
BSom dets Fædres Storbedrifter, 
aMal’t i Kvad og Billeddigt? 
c45Som et Gjenspeil af sig selv 
c Dybt at se i Kunstens Elv? 
DSom i Toner høre klinge 
DSvar paa Gaaden i dets Bringe? 
   
aDerfor Oskars Navnetræk 
B50Ristes dybt i Runestenen; 
BFolkedigtet, Folkescenen 
aUnder ham brød Banen kjæk. 
cEnd er Veien trang og tung, 
cEnd er Spiren spæd og ung; 
D55Men den slutter Livskraft inde, 
D Tør vel op mod Høiden vinde. 
   
a Og igjennem Tidens Flugt 
BEngang, maaske langt der fremme, 
BTør vel Kunstens Manddomsstemme 
a60Tolke Oskars Saga smukt. 
c Han har svunget Aandens Sværd, 
c Han er vel en Digtning værd, – 
DVærd en Digtning, skabt af Folket 
DOg med Folkets Røst fortolket! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her