Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
ved Fjeldeventyrets første Opførelse paa Christiania norske Theater
  Versetype:strofisk strofegruppe 1: Nibelungenstrofe langvers & 2: fireslagsrekke
  Rimskjema:a a b b
  Metrisk formel:1: bi- '14 '14 '14 '14 & '2: bi++ '8 '8 '8 '8
aDet er ei længe siden, – det mindes vel endnu, –1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
aDa Folkelivets Verden stod fremmed for vor Hu,1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
bDa Bondens gamle Kvæder, da Lurtonens Klang1: ∪-∪-∪-∪∪--∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪-
bUdenfor Bygden aldrig hørtes engang.1: --∪-∪-∪--∪- & 2: -∪∪-∪∪∪-∪∪-
   
a5 Lidt søndenfor blomstred baade Skaldskab og Kunst,1: ∪--∪-∪-∪--∪- & 2: ∪-∪∪-∪∪∪-∪∪-
aVi deraf fik (paa anden Haand ialfald) en Dunst;1: ∪-∪-∪-∪-∪--∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪∪-∪∪-
bMen Livet, som rørte sig paa Hei og i Skog,1: ∪--∪-∪-∪--∪- & 2: ∪-∪∪-∪∪∪-∪∪-
bBlev os en lukket Verden, en ulæselig Bog.1: ∪-∪-∪-∪-∪--∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪∪-∪∪-
   
a«Hvor kan af Sligt vel formes et kunstnerisk Sujet?1: ∪-∪-∪-∪∪--∪-∪ & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
a10Kan heri det Æsthetiske komme til sin Ret?»1: ∪-∪-∪--∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
bSaa vore Skalde spurgte og sang om «Hedenold»1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
bOg skrev «folkelige» Viser – om Bacchus og Apol.1: ∪∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
   
a Men to af Norges Sønner tog anderledes fat.1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
aForvist, – de har blundet en Midsommernat1: ∪--∪-∪∪--∪- & 2: ∪-∪∪-∪∪-∪∪-
b15Og drømt om Nøkkens Kvæder ved den susende Fos,1: ∪-∪-∪-∪-∪--∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪∪-∪∪-
bOg det, de der fik høre, de sang igjen for os.1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
   
aJa, – saa sprang Digtet frem fra den fædrelandske Grund;1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪- & ∪∪-∪∪-∪∪-∪∪∪-
aDet blev den første Fuglesang i Norges Foraarslund, –1: ∪-∪-∪-∪-∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪∪-∪∪∪-
bDen lød i lang Tid ene, den øgedes kun smaat,1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
b20Men hvad nu langsomt øges, tør engang øges godt.1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
   
aThi grønnes Norges Sommer med Busk og med Bær,1: ∪-∪-∪-∪∪--∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪-
aSaa vil og Fugle synge under Sætervoldens Træer, –1: ∪-∪-∪-∪-∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪∪-∪∪∪-
bOg lytter Folket kjærligt til Langeleg og Lur,1: ∪-∪-∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪∪-
bSaa vil de tifold klinge paa Thun og i Ur.1: ∪-∪-∪-∪∪--∪- & ∪-∪-∪-∪∪--∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪-
   
a25Men hine To, som løste den hjemlige Røst,1: ∪-∪-∪-∪∪--∪- & 2: ∪-∪∪∪-∪∪-∪∪-
aOm dem skal der meldes til den seneste Høst;1: ∪--∪-∪-∪--∪- & 2: ∪-∪∪-∪∪∪-∪∪-
bNu sove de Begge i Moderjordens Favn, –1: ∪--∪-∪∪-∪-∪- & 2: ∪-∪∪-∪∪-∪∪∪-
bDeres Grave tør nok glemmes, men ei deres Navn.1: ∪∪-∪-∪-∪∪--∪- & 2: ∪∪-∪∪∪-∪∪-∪∪-
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her