Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
fremsagt af Mdm. Brun ved den første Forestilling paa Theatret af de bergenske Skuespillere
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a b)² c c d d
  Metrisk formel:bi ('8 '6 '8 '8 '8 '8 '8 '8) | (('8 '6)² '8 '8 '8 '8)
aDer var en Tid i Hedenold 
bDa Sværd mod Sværde klang, 
aDa Heltefærd med Skjold mod Skjold 
bAlene tyded Folkets Trang; 
c5Men hvad der blomstred skjult og smukt, 
cDet var en Bog for Hvermand lukt, 
dOg der var Ingen som forstod 
dDens Skjønhed og dens Overflod. 
   
aDa stævned Nordens Mænd i Staal 
b10Paa Snekken ud fra Strand; 
aBedrift og Stordaad var det Maal 
bHan søgte gjennem Blod og Brand; – 
c Men Ørnen segned vingeskudt, 
cDens Mod var knækket, Kraften brudt, 
d15Og Helten sov bag Høiens Mos 
dI Hordaland som Nidaros. 
   
a Men for et Folk, hvis Barm er fuld 
bAf Mindets gyldne Skat, 
aDer er ei Kjæmpehøiens Muld 
b20Af Aandens Liv forladt. 
cDog ikke Sværdets Runeskrift, 
cNei, Tankens mildere Bedrift 
dVed Kløgt og Kunst er bedste Tolk 
dFor Trangen hos det unge Folk. 
   
a25Og gamle Nidaros, der stod 
bSom Hjem for Oldtids Kraft, 
aDet vil forstaa at samme Rod 
bGav ogsaa Kunsten Liv og Saft, 
cDet vil forstaa, den søger Læ 
c30I Skyggen under Hjemmets Træ, 
dOg at den frodigst blomstrer ved 
dSin Landsmands Røgt og Kjærlighed. 
   
aSee derfor har vi eder søgt; 
bThi ogsaa her er Hjem 
a35For hver en Blomst, som Kunst og Kløgt 
bI Folkets Bryst skjød frem, 
cOg Minderne fra Fortids Aar 
cEr eders Eiendom som vor, – 
dTilfælles har vi Aandens Daab, 
d40En fælles Fremtid er vort Haab! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her