Du er her:
[Prolog]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
[Prolog]
[ved oppførelsen av Sancthansnatten 2. januar 1853]
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:((a B)² (c D)²) | ((a B)² c D D c)
  Metrisk formel:bi ((7 8)² (7 8)²) | ((7 8)² 7 8 8 7)
a Hvor vi gaa paa Livets Vei 
BFølger os et Ord, som binder 
aMangen blaa Forglemmigei 
BI vor Krands af gamle Minder – 
c5 For vor Længsel, for vort Savn 
DStaar det som en stille Trøster, 
DHviskende med kjendte Røster; – 
cDette Ord er Hjemmets Navn. 
   
aSaa Du ei, hvor Svalen drog 
B10Seent om Høst mod Sydens Sommer? 
aMen til næste Foraar dog 
BAtter den til Norden kommer. 
dReden, hvor dens Moder sang, 
CKan den aldrig mer forglemme; 
d15Didhen af en lønlig Trang 
CDrives den: der har den hjemme. 
   
aFærdes Du paa fremmed Strand, – 
BFly’r din Længsel over Havet 
aMod det kjære gamle Land, 
B20Fjernt bag Bølgerne begravet. 
cDidhen, hvor din Vugge stod, 
DVandrer Du i vaagne Drømme, 
cBytter gjerne Druens Blod 
DFor en Drik af Fjeldets Strømme. 
   
a25Sidder Du en Vinterkveld 
BEnsom paa dit stille Kammer, 
aØsende af Mindets Væld, 
BStirrende i Ovnens Flammer; – 
c Stævner ikke Tankens Flugt 
D30Mod den gamle Ammestue, 
cHvor Du engang fromt og smukt 
DSad som Barn ved Arnens Lue? 
   
a Og din Barndoms Eventyr 
BOg de gamle Melodier, 
a35Som i Livets Larm og Styr 
BUnder Glemselskaaben tier, – 
cSee, de stige atter frem, 
DMinde Dig om svundne Dage, 
DMedens dine Tanker drage 
c40Til det stille Moderhjem. 
   
aHjemmets Magt, som i vor Barm 
BTrofast følger os til Graven, 
aRaader ogsaa stærk og varm 
BSom en Sol i Kunstnerhaven. 
c45Skal en Blomme trives der, 
DHjemlig Jordbund maa den favne; 
cEllers vil sit Farveskjær – 
DBlommens bedste Pryd – den savne. 
   
aOg hvor er ei Hjemmet rigt? 
B50Som en Hæk med Roser røde, 
aSom et fromt og deiligt Digt 
BBølger Livet os imøde. 
cEr ei Folkets stille Færd 
DHøit i Li og dybt i Dale 
c55Billeder, som vel er værd, 
DAt en Kunstnerhaand dem male? 
   
aSydens Slette pranger vel 
BMed Oranger og Plataner, 
a Men paa Nordens stolte Fjeld 
B60Voxe dog de ranke Graner – 
cEr ei deres Hvælving lun, 
D Har den ikke Duft og Skygge? 
cHvi skal Kunsten sit Paulun 
DBlot i Sydens Lund da bygge? 
   
a65Sæterjentens klare Lur 
BKlinger i de grønne Lier; 
a Huldren slaar i Fjeldets Ur 
B Klagelige Melodier. 
cVaarliglet er Jentens Bryst, 
D70Huldrens Barm har Længsler stærke – 
cDenne Kval og denne Lyst 
DEr just Folkesindets Mærke. 
   
aOg blir Barmen os for trang, 
BKan den ei sin Fylde gjemme, – 
a75Maa vi lette den i Sang; 
BFryd og Vemodssuk faa Stemme. 
c Da vi søge Kunstens Hjem; 
DThi det er jo der, at Folket 
DKræve kan sit Liv fortolket 
c80Og forklaret stillet frem. 
   
aMen det er ei hver en Fugl, 
BSom fik Lærkens Skjaldetunge, 
aOg den prøver fra sit Skjul 
BDog saa godt den kan at sjunge. 
c85Tag med Skaansel da imod, 
DHvad iaften her Dem bydes; 
cHusk, at ikkun Fod for Fod 
DKan en Kunstnerbane brydes! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her