Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Paa Ladegaardsøen
den 10de Juni
  Versetype:strofisk strofegruppe folkevisevers
  Rimskjema:(a B)² (c D)²
  Metrisk formel:bi+ reg ('8 '7)² ('8 '7)² (∪-∪-∪∪-∪-/∪-∪-∪∪-∪/)² (∪-∪-∪-∪-/∪-∪-∪-∪/)²
a Der gaaer en Luftning med dæmpet Klang 
BIgjennem Granen herinde, 
aDet er en dyb, en vemodig Trang, 
BSom hviler Skoven paa Sinde; 
c5Sin Længsel vil den hviske om 
DOg sine bedste Minder, 
cOg Røsten, som fra Hjertet kom, 
DForvist sin Gjenklang finder. 
   
a Der raaded’ engang en Dronning prud 
B10I disse hviskende Skove, 
a Da vandred Fruer i Sølvmorsskrud 
BVed Fjordens blinkende Vove, 
c Den Sanger kvad om Elskovs Ild 
DTil Harpens gyldne Strænge, 
c15Mens høvisk Skjemt og Ridderspil 
DKlang over Blomsterenge. 
   
a Dog, Tiden vexled, i Slummer laa 
BDe gamle hellige Lunde, 
aDe saa det freidige Liv at gaa 
B20I Stridens Hvirvel tilgrunde; 
cMen evig er Naturens Aand, 
DDen drømmer, slummerdysset, 
cPaa Leiet, hvor en kjærlig Haand 
DHar Mindets Blommer drysset. 
   
a25 Nu vaagner atter den gamle Lund 
BAf Seclers drømmende Dvale, 
a En Alf beliver i denne Stund 
BPaany de duftende Dale, 
cDen fylder Skovens unge Blad 
D30Og Strandens Blomsterranke, 
cDen aander ud et Høitidskvad 
DOm Nordens bedste Tanke! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her