Du er her:
Med en Rose
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Med en Rose
  Versetype:strofisk strofe
  Rimskjema:a a B c c B
  Metrisk formel:bi+ '8 '8 '7 '8 '8 '3
aMin lille Rose! tilgiv, tilgiv!∪-∪-∪∪-∪-
aJeg bryder din Stengel, jeg ender dit Liv∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BMellem Søskende smaa i Vrimlen!∪∪-∪∪-∪-∪
cMen sørg ei, – thi vid at jeg sender dig hen∪-∪∪-∪∪-∪∪-
c5For at vaagne, som Mennesket vaagner igjen, –∪∪-∪∪-∪∪-∪∪-
B– I Himlen!∪-∪
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her