Du er her:
Maageskrig
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Maageskrig
  Versetype:strofisk strofegruppe Ibsenstrofe
  Rimskjema:(a b)² c d c c d
  Metrisk formel:bi ('8 '6)² '8 '6 '8 '8 '6
aDet tykner over Hav og Hei, 
bDet trækker op i Sør; 
aMin danske Broer, det spaar nok dig 
bEn Kvæld med ublid Bør. 
c5Heroppe fra den norske Led 
dEn Maageflok i Flugt 
cBær Varselsbud paa Vingen bred; 
cDet laater, som Vorherre veed, 
dVist mere stærkt end smukt. 
   
a10Men ligegodt, du Sjøfugl graa, 
bI Raak paa Ran h est rid! 
aSkrig ud, skrig ud; det faar nu gaa, 
bOm Røsten ei er b lid! 
cDet faar nu gaa, at hæs du er 
d15Og ingen liflig Skald; 
cDet bryder paa de blinde Skjær, 
cDer er ivei et Ilingsveir, – 
d Skrig ud, saa er dit Kald! 
   
a Du Nattergal i Danmarks Skog 
b20Hvi harmes du fo r di 
aDen Trille, du dernede slog, 
bEr glemt i Graneli? 
c Selv er du frem m ed Fugl i Nord, 
dEr fostret udenlands, 
c25Er ætløs ved den norske Fjord, 
cOg aldrig laa din Odelsjord 
dImellem Jøklers Krands. 
   
aSig, har du Bro e r min, Lommen, hørt 
bPaa Flugt i Sk ye r graa; – 
a30Har den en Str u be fin og snørt, 
bSom Sjællands L ærker smaa? 
cDer seiler den vel tusind Fod 
dI Høstveir over H ei, 
cDen graater som e t Barn i Blod, 
c35Den lærer aldrig mild og mod 
dEt Vaarkvældskvad af dig! 
   
aNu tro mig du; s aalidt som Bøg 
bOg Gran bortove r Mo 
aFaar under Stor m ens Buestrøg 
b40Den samme Felel j o, 
cSaalidt har Danerskogens Stær 
dEn Sangbund i s i t Bryst 
cFor Kvadet, som p aa Bølger bær 
cTilsjøs fra Senje n s Fuglevær 
d45En Graakvæld see n t om Høst!  
   
aDu danske Mand, selv er du arm 
bPaa Magt og M a rg i Maal; 
aMen kræv ei derfo r hadsk og harm 
bAf Nordmand Bly for Staal. 
c50Dig er det, som e r sakket af 
d I Tidens Flugt o g Færd, 
c Dig var det længs t , der grov en Grav 
cFor Mælet, hvast, lig Vintrens Hav, 
dLig dine Fædres Sværd! 
   
a55 Du droges godt ved Grændse-Grind, 
bDer randt dit dyre Blod; 
aMen Fienden i dit eget Sind – 
bNaar stod du ham imod? 
cDu tugted Tydskens Hær i Dyst, 
d60Du jog ham hjem mod Sør – 
cMen ynksom er din Seierslyst; 
cThi Tydskertroldet i dit Bryst 
dHar Odelsmark som før! 
   
aDu kvad om dine Sønners Daad, 
b65Men tydsk var Kvadets Gang, – 
aOg tydsk var dine Døtres Graad, 
bSom dine Skaldes Sang! 
c Tydsk er din bedste Runestav 
dOm Sagafolkets Færd –; 
c70Bryd Bøilen, det er Tidens Krav! 
cOg tør du ei – saa gaa i Grav – 
dDu er ei bedre værd! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her