Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Sang
ved Hr: skuespiller H. Nielsens og Skuespillerinde Jfr: F. Jensens Bryllup
den 27. November 1856
Mel: Aa kjøre vatten o. s. v.
  Versetype:strofisk strofegruppe å-kjøre-vatten-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c d d X
  Metrisk formel:1: bi++ reg ('8 '7)² '8 '8 '4 '4 '7 & '2: bi+ reg ('8 '9)² '10 '10 '4 '4 '9
aDet er paa scenen en gammel skik∪-∪-∪∪-∪-
BAt lade skuespillet ende1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aNaar helten seirrig af kampen gik∪-∪-∪∪-∪-
BOg vandt sin elskede, vandt «Hende»!1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
c5 Man skulde tro at livets poesie1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
cMed bryllupsaftenen var rent forbi,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
dAt ei de to 
dMere har bo 
XFra denne dag i kunstens rige!1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
   
a10Men se! i livet det gaar ei saa,∪-∪-∪∪-∪-
BDer er fortsættelsen det bedste,1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aDet lyse, vinkende himmelblaa,∪-∪-∪∪-∪-
BHvortil alle blikke fæste;1: -∪-∪∪∪-∪ & 2: -∪-∪-∪-∪
cNaar kirken signet har to hjerters pagt1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
c15Der er en pragt i deres forbund lagt;1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
dVaarligt og rigt 
dSkjønt, som et digt, 
XStaar livet da for de tvende.∪-∪-∪∪-∪
   
a I to, hvis hjerter en kjærlig ild∪-∪-∪∪-∪-
B20Og kirkens ord nu forener!∪-∪-∪∪-∪
aTag freidigt fat paa livets skuespil,1: ∪-∪-∪-∪∪∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
BDet har saa vexlende scener, –∪-∪-∪∪-∪
cMen om det stundom bringer jer besvær –1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
cBevar den aand som I besjæler her,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
d25Da kan I trygt 
dSe uden frygt 
XImod den tid, da tæppet falder. 1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
   

Henrik Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her