Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
22de December 1856
Mel. Vift stolt paa Codans Bølger
  Versetype:strofisk strofegruppe Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:bi ('7 '6)² ('7 '6)²
ADer er i Tidens Gjæring 
bEn Higen dyb og stærk, 
ASom kræver Aandens Næring 
bMidt under Livets Værk; 
C5 En Higen mod det Fjerne, 
dMod Sandheds Helligdom, – 
CAt skjælne Frugtens Kjerne 
dFra Skallen huul og tom. 
   
A Og hvert et Indre bærer 
b10Et Aandsliv i sig selv, 
ADer slumrer eller gjærer 
b Iløn bag Brystets Hvælv; – 
C Men finder Tanken Vinger, 
dOg klædes den i Ord, – 
C15Mangt Sædefrø den bringer 
dTil Væxt i frugtbar Jord! 
   
AEi blot det Træ som klædes 
bI gylden Blomsterpragt 
AHar Fordring paa at fredes 
b20Og holdes høit i Agt; 
CDet er en aflægs Mening 
dAt Skinnet blot har Værd; – 
CThi Held for vor Forening, 
dOg for dens bramfri Færd! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her