Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
17de Mai 1862
Mel. Højest løfter jeg da Guldpokalen
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C d d C
  Metrisk formel:bi (10 5)² 10 5 9 10
AMørkt var Landet; – Fjeldets skumle Pande 
bskygged Dalen trang; 
A vredt mod Stranden skummed Fjordens Vande; 
bStormen kvad sin Sang. 
C5Tung var Kviden under Hyttetaget, 
d Agren negted Brød; 
dstængt var Havet, og derover lød 
Cdumpe Drøn; thi nær klang Vaabenbraget. 
   
A Det skal mærkes – under Trængsels Dage 
b10flytted Frihed hid; 
Aderaf pligter du nu Varsel tage 
bfor din Daad, din Id. 
CLad det kjendes paa de Mænd, du kaarer, 
dat i Raad og Færd 
d15de er Arven tro, og Fædre værd, 
Cder er Malm i dem fra Fjeldets Aarer! 
   
A Norges Mand, af gyldne Arvestykker 
bifra Eidsvolds Thing, 
Askal du stedse hamre nye Smykker 
b20som en Draupners Ring! – 
CSlut en Fylking om den Skat, du eier, 
dstaa paa Vagt om Land! 
d Frihed værges kun af vaagen Mand; 
C Hugen raader for den halve Seier. 
   
A25Ud sin Krone Friheds Blomst skal folde 
bbag det stærke Værn, 
Alægge Rosenskjær paa Moer golde, 
bpaa de sorte Tjern! 
CFredens Krands om Olafsøxen slynges 
d30til et varigt Tegn; 
dLykkens Dug skal drysse paa vor Egn, 
CNordens Held fra Vaar til Vaar forynges! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her