Du er her:
Tekstredegjørelse for Blandede Digtninger
TEKSTKRITISK REDEGJØRELSE FOR BLANDEDE DIGTNINGER (1847–50)
VALG AV GRUNNTEKST
Grunnteksten, grunnlaget for HIS’ hovedtekst, er det egenhendige, endelige manuskriptet NBO Ms. 8° 191 til påtenkt diktsamling (jf. Tilblivelse ovenfor). Når det ikke finnes førstetrykk fra Ibsens levetid, men egenhendig manuskript, velger HIS dette til grunntekst.
BIBLIOGRAFISKE OPPLYSNINGER
Enkelte av diktene i samlingen ble publisert mens Ibsen levde, noen flere ganger, men ikke samlingen som helhet. I tråd med HIS’ prioritering av førstetrykk er også de publiserte enkeltdiktene, som dels har tekstendringer, gjengitt som egne hovedtekster (jf. del 2.2). Ingen av dem kom med i Digte 1871 eller senere utgaver. Diktene i Blandede Digtninger er senere nummerert, og det er tilføyd en innholdsfortegnelse av fremmed hånd (jf. Manuskriptbeskrivelse). Disse ikke-egenhendige tilføyelsene er ikke gjengitt.
ØVRIGE TEKSTKILDER
Det finnes ingen andre bevarte manuskripter til samlingen Blandede Digtninger. Til fire av diktene finnes andre manuskripter: «Til Stjernen», «Maaneskinsstemning», «I Natten» og «Maaneskinsvandring efter et Bal» (jf. Tekstgrunnlag og øvrige tekstkilder for disse, samt manuskriptbeskrivelsene). De to sistnevnte diktene ble dessuten trykt i FU 10.
I HISe finnes i tillegg til hovedteksten en diplomatarisk og søkbar gjengivelse samt fotografiske faksimiler av manuskriptet. Her vil det også finnes en visning med metrisk analyse av teksten.