Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Gildet på Solhaug, 2. versjon
ført i pennen av Vigdis Ystad
UTGIVELSE
Boken utkom ved Gyldendals forlag 10. mai 1883. Den var trykt i antikva (i motsetning til første utgaves fraktur), og for øvrig utstyrt på linje med det som nå var vanlig for Ibsens utgaver ved Hegels forlag (jf. eksemplarbeskrivelsen). Opplaget på 4000 eksemplarer ble honorert med 225 kroner arket, det samlede honorar var 1575 kroner (brevkonsept 1. mars 1883; KBK NKS 3742, 4°, II samt bokført honorarbeløp i forlagets arkiv).
MOTTAGELSE AV UTGAVEN
Utgivelsen ble omtalt i Skoletidende 1883 under rubrikken «Bognyt». Anmelderen peker på at stykket ikke er alminnelig kjent, og ser derfor nyutgivelsen som verdifull. Kontrasten til Ibsens samtidsdramaer fremheves, og teksten roses for sin «Stemningsvirkning». Anmelderen finner her en annen livsanskuelse enn i samtidsdramaene, stykket er preget av bløte stemninger og ungdommelig inspirasjon, og av mer «Lyrik» og «sommermild Luft» enn man finner i samtidsdramaenes «haarde, strænge, snærtende Ord og Tanker». Dette sies å være det beste av Ibsens ungdomsdramaer med hensyn til replikkunst, og personene, især kvinneskikkelsene, «ere skildrede overmaade smukt og sandt». Det sies også at «Kæmpevisens Vemod savnes ikke i Stykket». Anmelderen nevner at noen har villet se på teksten som «et Laan», men støtter Ibsens redegjørelse i fortalen ved å hevde det motsatte: «nej, hans Ejendommelighed er ogsaa nedlagt i dette [stykke]» (Anonym 1883).