Peikarar til namneressursar frå DOK

Dette dokumentet er basert på innlegget Lars Jørgen Tvedt haldt på dagskonferansen om samordning av namnedatabasar, Bergen, 17. september 2003.

Power-point-presentasjon

O.Rygh; Norske Gaardnavne

http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html

Matrikkelutkastet av 1950

http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50

Etymologiregisteret frå Uppsala

http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=20&tabid=589

Generelt søkjesystem

http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi

Arkeologibasane

Følg peikarane frå:
http://www.dokpro.uio.no/

Diplomatarium Norvegicum

http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html

Regesta Norvegica

Under utarbeiding
http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/regesta_felt.html

Reinbeitekommisjonen

http://www.dokpro.uio.no/qvigstad/

Automatisk publisering på Web

http://www.dok.hf.uio.no/perl/search/search.cgi

Peikarar til heimesidene

http://www.dok.hf.uio.no/
http://www.muspro.uio.no/
http://www.dokpro.uio.no/

E-post:

muspro@muspro.uio.no
l.j.tvedt@muspro.uio.no