Artiklar og presentasjonar

Her finn du eit utval artiklar og presentasjonar som er laga av tilsette ved Eining for digital dokumentasjon. Vi har forsøkt å organisera artiklane tematisk.

Arkeologi

Leksikografi

Namnegransking

Litteratur

Tekniske løysingar - informatikk