Universitetshistorisk fotobase

Universitetshistorisk fotobase (UFO) samler, klassifiserer og tilgjengeliggjør fotografiske motiver fra Universitetet i Oslos virksomhet. UFO skal sikre at fotografiske samlinger bevares.
Fotografiene, som i hovedsak er fra 1860 til i dag, gir ny kunnskap når annen dokumentasjon er mangelfull eller har gått tapt. Fotografiene er et viktig kildemateriale for å forstå den mangfoldige virksomheten ved universitetet; vitenskap, undervisning, samfunnsliv, bruk av instrumenter, arbeidsteknikker, bygningsmiljøer, kulturaktiviteter og viktige begivenheter i norsk historie. Motivene har interesse langt utover universitetet.
UFOs digitale fotoarkiv er designet og utviklet av Enhet for digital dokumentasjon.
 
Under oppbygging
Til nå er ca 16000 bilder digitalisert. Antallet klassifiserte bilder er langt mindre, men dette arbeidet pågår kontinuerlig. Universitetshistorisk fotobase er ikke et ferdig produkt, men en database under utvikling. Vi vet at det vil forekomme feil i opplysningene vi har om bildene. Det er verdifullt om du gir beskjed hvis du finner feil.
 
Ta kontakt!
Mange av fotobasens beste motiver har vi lånt fra privatpersoner. Originalfotografiene returneres straks de er digitalisert. Ta gjerne kontakt dersom du har materiale som kan være interessant for oss.
 
Søk i universitetshistorisk fotobase
Kontakt oss
Enhet for Digital Dokumentasjon