Nordiske middelalderordbøker (NMO)

Menota er et nordisk samarbeid om middelaldertekster og verktøy for tekstforskning. Ordbøker og leksikografi er tett knyttet til tekstforskning og det har siden begynnelsen av Menota-samarbeidet vært meningen å se på samarbeidsmuligheter og deling av ressurser mellom de ulike ordboksprosjektene for middelalderspråk i Norden.

Menotas ordboksgruppe hadde sitt første møte i København 29. og 30. april 2005. Møtet samlet representanter fra redaksjonene for Gammeldansk Ordbog (GO), Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP), Göteborgs universitet og Gammelnorsk ordboksverk (GNO). På møtet deltok dessuten representanter for de elektroniske ordboksressursene som er etablert ved Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet og ved Enhet for digital dokumentasjon ved Det humanistiske fakultetet (EDD), Universitetet i Oslo. Initiativtager til møtet var Karl Gunnar Johansson.

På møtet i København konstituerte gruppen seg og det ble etablert arbeidsgrupper. En styringsgruppe fikk ansvaret for å samordne og organisere arbeidet mellom de deltagende institusjonene. Det ble også etablert en spesiell arbeidsgruppe med ansvar for å koordinere de elektroniske ordboksressursene som allerede foreligger.

Ordboksprosjektene og eksisterende elektroniske ordbøker

Ordbog over det norrøne prosasprog, København
Gammeldansk ordbog, København
Orðabók Háskólans, Reykjavík
Johan Fritzners Ordbog over Det gamle norske Sprog, Oslo
Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog, Bergen
Fornsvensk lexikalisk databas ( C.J. Schlyter Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar og K.F. Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltids-språket), Göteborg

Av disse er Fritzners, Schlyters og Söderwalls ordbøker fullt søkbare. Kalkars ordbok er tilgjengelig i faksimile, og Ordbog over det norrøne prosasprog i form av en søkbarlemmaliste med adgang til det publiserte matterialet i ONP 1-3.

 

Styringsgruppe

Helle Degnbol, Ordbog over det norrøne prosasprog
Bent Chr. Jacobsen, Ordbog over det norrøne prosasprog
Karl G. Johansson, Gammelnorsk ordboksverk (sammankallande)
Merete Jørgensen, Gammeldansk Ordbog
Christian-Emil Ore, Enhet for digital dokumentasjon
Rudolf Rydstedt, Språkbanken
Erik Simensen, Gammelnorsk ordboksverk

Arbeidsgruppe for elektronisk koding

Bent Chr. Jacobsen, Ordbog over det norrøne prosasprog
Karl G. Johansson, Gammelnorsk ordboksverk (sammankallende)
Merete Jørgensen, Gammeldansk Ordbog
Christian-Emil Ore, Enhet for digital dokumentasjon
Rudolf Rydstedt, Språkbanken
Erik Simensen, Gammelnorsk ordboksverk

Møtereferater

Ordboksmøte i Oslo, 10.09.2005 (10.11.2005)
Ordboksmøte i København, 29-30.04.2005 (20.05.2005)
Lemmatiseringskollokvium, Bergen, 07.02.2005 (27.05.2005)
Se også Menotas hovedsider


Opprettet 12.03.2005. Sist oppdatert 20.08.09. av Chr-Emil Ore.