Internsider - Oracle

Oversikt over Oracle-basenHer er det et kort teknisk oversikt over USDPROD@vigeland basen som støtter DOK/MUSPRO.

20. november, Sofia Ohlson

PL/SQL debug-vinduEg har laga eit enkelt debug-vindu for å debugge PL/SQL-rutiner.
Systemet består av ein applikasjon og ein pakke i databasen.

Bruk:

  • Start oradebug.exe på ein windows-maskin. Velg den brukaren du vil debugge.
  • Kall rutina USD_DEBUG.PRINT(msg) i PL/SQL-rutina du vil debugge.

20. september 2002, Lars Jørgen

interMedia Beta TestingHer er det et fosøk på å samle mest nytting info om iBeta Testing og plannlegge jobben.

30. marsh 2003, Sofia Ohlson

Performance og StatisticsArbeidsplan for testing/inføring av tuning og performance rutiner i USD-baser.

06. januar 2004, Sofia Ohlson

DatabasebackupWeb-basert system for å organisere skjemabasrt backup.

13. januar 2004, Lars Jørgen Tvedt