Interne sider for Enhet for digital dokumentasjon

Siden er primært tenkt som eit område til å utveksle informasjon om standardar for applikasjonsutvikling og databasedesign, hjelpemidler for utvikling, og anna som ikkje folk flest er interessert i.

DelphiHer vil vi legge informasjon som dreier seg om utvikling av Windows-applikasjonar under Delphi, td oversikt over pakker vi bruker, tips, osb.
OracleTips, ideer, osb som primært dreier seg om Oracle, PL/SQL, og liknande